Information om PC hardware
find
sidste nyt søg arkiv statistik om os
Emner
Andet (50)
Bundkort (83)
Emulator (38)
Grafikkort (276)
Harddisk (19)
Køling (18)
Processorer (128)
RAM (25)
Software (85)

Links
Drivere
Emulator
Hardware
Spil
Download

Kommentarer
Lukning af HardwareTidende (stand-by på ubestemt tid) (341)
(2004-11-30 23:59:59)

Half-Life 2 - årets spil 2004 (100)
(2004-11-30 23:58:49)

Specifikationer på ATi Radeon R480 (Radeon X850) (39)
(2004-11-30 23:15:03)

Betydning af ramtimings, FSB og taktfrekvenser (64)
(2004-11-30 22:54:53)

The Elder Scrolls IV: Oblivion - tidlige billeder fra fortsættelsen til Morrowind (33)
(2004-11-30 22:51:58)

Hovedtelefoner med surround sound - introduktion og test (221)
(2004-11-30 21:03:22)

Test af 45 cpukølere til Athlon XP (socket A/462) (56)
(2004-11-30 20:33:15)

Bundkort til Athlon 64 - ATi Radeon Xpress 200 mod Nvidia nForce4 Ultra og VIA K8T800 Pro (21)
(2004-11-30 19:38:15)

Omfattende test af Athlon 64 cpu'er til socket 939 (120)
(2004-11-30 19:30:02)

Test af 5 bundkort til socket 939 (nForce3 Ultra mod K8T800 Pro) (90)
(2004-11-30 19:23:37)

DOOM3 på GeForce3 (15)
(2004-11-30 17:38:17)

Maj 2000 grafikkort-test (2)
(2004-11-30 15:23:46)

Guide til LCD-skærme (fladskærme) (290)
(2004-11-30 00:46:39)

Støjmålinger på 6 mellemklasse og high-end grafikkort (54)
(2004-11-30 00:01:19)

Test af stort antal grafikkort i 1600x1200 (juni 2004) (76)
(2004-11-29 18:35:19)

Ekstrem ydelse med grafikkort - første resultater med Nvidia SLI (95)
(2004-11-29 15:36:13)

Athlon 64 4000+ og Athlon 64 FX-55 mod Intels hurtigste cpu'er (56)
(2004-11-28 15:10:20)

Drivere til ATi grafikkort - Catalyst 4,8 mod 4,7 (44)
(2004-11-27 00:37:49)

Test af 12 forskellige bundkort med i925X eller i915 chipsæt - hvilke er bedst? (28)
(2004-11-25 22:22:53)

Test af ydelse i Half-life 2: High-end grafikkort og cpu'er (79)
(2004-11-25 22:21:44)


Ordliste

analogt loopback

En modem selvtest, hvor data fra tastaturet eller et internt testmønster sendes til modemets transmitter overført til analog form sendes i loop tilbage til modtageren og konverteres tilbage til digital form.

 

analoge signals

En række forskellige signaler og bølgelængder, som kan transmitteres via kommunikationslinier, såsom lyden af en stemme via telefonen. I modsætning til digitale signaler.

 

svarmode

Den mode, der anvendes af dit modem ved besvarelse af indgående opkald fra et sender-modem. Transmissions-/modtage-frekvenserne er det modsatte af sender-modemets, som er i sendemodus.

 

applikation

Et computerprogram, der er beregnet til at udføre en specifik funktion, såsom tekstbehandling eller organisering af data i et regneark.

 

ARQ

Automatic Repeat reQuest. Et generelt udtryk for en funktion, som automatisk lader modemet detektere fejldata og sende dem igen. Se MNP og V.42.

 

ASCII

American Standard Code for Information lnterchange. En kode, der anvendes til at vise bogstaver, tal og specielle tegn, såsom $, !, og I.

 

asynkron transmission

Data transmission, hvor længden af tid mellem transmitterede tegn kan variere. På grund af, at tidsforløbet mellem de transmitterede tegn ikke er ensartet, skal det modtagende modem have signal om, hvornår data bits for et tegn begynder, og hvornår de ender. Tilføjelse af start/stop bits for hvert enkelt tegn tjener dette formål.

 

Automatisk svar

Indstiller modemet til at tage telefonen, når detektere et bestemt antal ringetoner. Se S-register 50 i Afsnit D: Teknisk Lynreference.

 

automatisk opkald

En proces, hvor dit modem foretager et opkald for dig. Opkaldsprocessen initieres ved at sende en ATDT (opkaldstone) eller ATDP (opkalds puls) ordre efterfulgt af det telefonnummer, der skal ringes op. Automatisk opkald anvendes til at ring taletelefonnumre op. Se kommando Dn.

 

baud-hastighed

Et udtryk, der anvendes som mål for hastigheden af en analog transmission fra et punkt til et andet. Selv om det ikke er teknisk præcist, anvender man ofte baud-hastighed som betegnelse for bithastighed.

 

binært tal

Et 0 eller 1, afspejler brugen af det binære talsystem. Dette anvendes, fordi computeren genkender en af de to tilstande FRA eller TIL. Den korteste form for et binært tal er en bit.

 

bithastighed

Kaldes også transmissionshastighed. Antallet af binære tal, eller bits, transmitteret pr. sekund (bps). Kommunikationskanaler, der anvender telefonkanal modemer etableres ved indstillede bithastigheder, normalt 2400, 4800, 9600,14,400, 28,800 og højere.

 

bits pr. sekund (bps)

Bits (binære tal) pr. sekund hastighed. Tusindvis af bits pr. sekund udtrykkes som kilobits pr. sekund eller Kbps.

 

buffer

Et hukommelsesområde, der er afsat til at anvendes som midlertidigt lager under ind- og udlæsningsprocedurer. Et eksempel er modemets kommandobuffer.

 

byte

En gruppe binære tal, der lagres og behandles som en helhed. I brugerdokumentation anvendes dette udtryk i reglen som en henvisning til 8-bit enheder eller tegn. En kilobyte (KB) svarer til 1,024 bytes eller tegn; 640 KB svarer til 655,360 bytes eller tegn.

 

bæretone

En tone, der angiver en forbindelse ; den kan ændres af modemet for at sende data via telefonlinier.

 

tegn

En repræsentation kodet i binære tal, for et bogstav, tal eller andet symbol.

 

tegn pr. sekund (CPS)

En dataoverførsels-hastighed regnes normalt ud fra bit-hastighed og tegn længde. For eksempel vil et 8-bits tegn med start/stop bit (for i alt ti bits pr. tegn) ved 2400 bps blive transmitteret med en hastighed på cirka 240 tegn pr. sekund (cps). Visse protokoller, såsom en fejl-kontrol protokol, anvende avancerede teknikker, såsom længere transmissions- frames og data-kompression for at øge cps.

 

klasse 1 og 2.0

Internationale standarder, der anvendes mellem fax applikations-progframes og faxmodemer for forsendelse og modtagelse af faxer.

 

cyklisk redundans-kontrol (CRC)

En fejl-detekteringsteknik bestående af en test udført på hver blok eller frame af data både ved sende- og modtage-modemer. Sende-modemet indsætter resultaterne af disse teste i hver data-blok i form af en CRC-kode. Det modtagende modem sammenligner sine resultater med den modtagne CRC-kode og svarer med enten en positiv eller negativ bekræftelse.

 

data-kommunikationer

En type kommunikationer, hvor computere er i stand til at udveksle data via et elektronisk medium.

 

datakompressions-tabel

En tabel, der indeholder værdier tildelt hvert enkelt tegn under et opkald under MNP5 data-kompression. Standard-værdier i tabellen ændres kontinuerligt og opbygges under hvert opkald: Jo længere tabel, desto mere effektivt gennemløb opnås der.

 

data mode

Den mode, hvori faxmodemet er i stand til at sende og modtage data-filer. Et standard-modem uden fax-kapacitet er altid i data-modus.

 

DCE

Data-kommunikationer (eller Kredsløbs-terminering) Udstyr, såsom opkalds-modemer, der etablerer og styrer dataforbindelsen via telefonnettet.

 

standard

Enhver indstilling ved start eller reset, der antaget af computerens software og tilsluttede enheder. Computeren eller softwaren vil anvende disse indstillinger, indtil de ændres af brugeren eller anden software.

 

detekterings-fase

I ITU-T V.42 tejlstyrings-protokol består første trin i at konstatere, om begge modemer, der søger opkobling, har V.42 kapacitet.

 

dictionary

Dette udtryk bruges for kompressionskoder, opbygget af V.42 bis datakompressions algoritmen.

 

digital loopback

En test, der kontrollerer, at modemets RS-232 interface og det kabel, der forbinder terminalen eller computer og modem. Modemet modtager data (i form af digitale signaler) fra computer eller terminal returnere omgående data til skærmen for kontrol.

 

digital signaler

Diskrete, ensartede signaler. I denne manual henviserudtrykket til de binære tal 0 og 1. Modsætning til analoge signaler.

 

DTE

Data Terminal (eller Terminating)Equipment (Dataterminal-udstyr). En computer, som genererer eller er den endelige destination for data.

 

duplex

Indikerer,at en kommunikationskanal er i stand til at bære signaler i begge retninger. Se half duplex, full duplex.

 

Electronic Industries Association (EIA)

Gruppe, der definerer elektroniske standarder i U.S.A.

 

fejl-kontrol

Forskellige teknikker, der kontrollerer pålideligheden i tegn (paritet) eller blokke af data. V.42 og MNP fejl-kontrol protokoller anvender fejl-detektion (CRC) og retransmission af fejlbehæftede frames (ARO).

 

facsimile

En metode til transmittering af billedet på en side fra et punkt til et andet. Refereres ofte til som fax.

 

fax mode

Den mode, hvori faxmodemet er i stand til at sende og modtage filer i facsimile format. Se definitionerne for V.17, V.27ter, V.29.

 

flow-kontrol

En mekanisme, som kompenserer for forskelle i data-flowet ind i og ud fra et modem eller anden enhed. Se kommandoerne &Hn, &In, &Rn.

 

frame

Et datakommunikations udtryk for en blok af data med indledende og afsluttende informationer vedhæftet. Den vedhæftede information omfatter i reglen et frame-nummer, blok-format data, fejl-check koder og Start/Slutindikatorer.

 

full duplex

Signal vil strømme i begge retninger samtidig over en linie. I microcomputer- kommunikationer kan dette henvise til undertrykkelse af online lokalt ekko.

 

half duplex

Signaler vil strømme i begge retninger, men kun én vej ad gangen. In microcomputer-kommunikationer kan dette henvise til aktivering af online lokalt ekko, som får modemet til at sende en kopi af de transmitterede data til skærmen på den afsendende computer.

 

Hz

Hertz, en frekvensmåleenhed, der anvendes internationalt til at angive cykler pr. sekund.

 

ITU-T

En international organisation, som fastlægger standarder for telegraf og telefon- udstyr. For eksempel overholdes Bell 21 2A standarden for 1200-bps kommunikation i Nordamerika internationalt som ITU-T V.22. For 2400-bps kommunikation overholder de fleste producenter i U.S.A. V.22 bis. Initialerne ITU-T repræsenterer de franske navn. På engelsk er det kendt som International Telegraph and Telephone Consultative Committee.

 

LAPM

Link Access Procedure for Modems (Qpkoblings~adgangsprocedure for modemer). En fejl-kontrol protokol defineret i ITU-T Anbefaling V.42. Lige som MNP protokollerne anvender LAPM cyklisk redundanka-check (CRC) og retransmission af ødelagte data (ARQ)for at sikre data-pålideligheden.

 

lokalt ekko

En modem-funktion, som sætter modemet i stand til at vise tastaturkommandoer og transmitterede data på skærmen. Se kommandoen En.

 

MNP

Microcom Networking Protocol, en fejl-kontrol protokol udviklet af Microcom, Inc., og nu offentligt tilgængelig. Der er adskillige forskellige MNP-protokoller, men den mest almindeligt anvendte sikrer fejlfri transmission via fejl-detektion (CRC) og retransmission af fejlbehæftede frames.

 

modem

En enhed, som sender/modtager computer-data via en kommunikations-kanal, såsom radio- eller telefon-luner. Det ændrer også signaler modtaget via telefonen tilbage til digitale signaler inden de videregives til modtager-computeren.

 

ikke-flygtig hukommelse (NVRAM)

Bruger programmerbar BAM (random access memory), hvis data fastholdes, når strømmen afbrydes. På Sportster omfatter dette fire lagrede telefonnumre og modemindstillingerne.

 

Off/on hook

Modem-funktioner, som svarer til at tage røret af telefonen (off-hook) og lægge det på igen (on-hook).

 

online fall back/fall forward

En funktion, som tillader højhastigheds-modemer med fejl-kontrol at overvåge forbindelsernes kvalitet og falde tilbage til den nærmeste lavere hastighed inden for et defineret område, hvis forbindelsens kvalitet forringes. Når forbindelsesforholdene forbedres igen, skifter modemet op på den nærmeste højere hastighed igen.

 

sende mode

Den modus, der anvendes af dit modem ved initiering af et udgående opkald til et modtagende modem. 5ende~/modtage-frekvenserne er det modsatte af det opkaldte modems, som er i svar-modus.

 

paritet

En simpel fejl-detektionsmetode, som checker gyldigheden af et transmitteret tegn. Tegn-check er blevet forbigået af mere pålidelige og effektive former for fejl-check, herunder V.42 og MNP 2-4 protokoller. Enten skal der anvendes samme type paritet af de to computere, der kommunikerer, eller begge parter skal udelade patitet.

 

protokol

Et system af regler og procedurer, der styrer kommunikationer mellem to eller flere enheder. Protokoller varerer, men kommunikerende enheder skal følge den samme protokol for at udveksle data. Format af data, modtage- eller sendeevne, fejldetektion og fejl-korrektion er nogle af de operationer, der kan være defineret i protokoller.

 

RAM

Random Access Memory. Hukommelse, som er tilgængelig, når modemet tilsluttes, men slettes for alle informationer, når strømmen frakobles. Modemets RAM rummer de aktuelle funktions-indstillinger, en flow-kontrol buffer, og en kommando-buffer.

 

remote digital loopback

En test, der checker telefonforbindelsen samt det fjerne modems transmitter og modtager.

 

remote echo

En kopi af de data, der er modtaget af det fjerne system, returneret til afsender-systemet og vist på skærmen. Remote echo er en funktion af det fjerne system.

 

ROM

Read Only Memory. Permanent hukommelse, kan ikke programmeres af brugeren.

 

seriel transmission

Den løbende strøm af data i en enkelt kanal. Sammenlign med parallelle transmissioner, hvor data strømmer simultant i flere kanaler.

 

start/stop bits

Signal-bits tilknyttet til et tegn før og efter tegnet transmitteres under asynkron transmission.

 

terminal

En enhed, hvis tastatur og skærm anvendes til at sende og modtage data via en kommunikationsforbindelse. Adskiller sig fra en microcomputer eller mainframe ved, at den har få eller ingen interne databehandlingsmuligheder.

 

terminal modus

Software-modus, som tillader direkte kommunikation med modemet. Også kendt som kommando-modus.

 

Gennemløb

Den mængde aktuelle bruger-data, der transmitteres pr. sekund uden bestemmende protokol-information såsom start/stop bits eller frame start og slut. Sammenlign med tegn pr. sekund.

 

V.8

ITU-T standard specifikationen, som dækker den indledende handshake-proces.

 

V.17 fax

ITU-T standard for at foretage facsimile forbindelser ved 14.400 bps, ,12.000 bps, 9600 bps, 7200 bps.

 

V.21

ITU-T standard for modemer, der arbejder i asynkron modus ved hastigheder på op til 300 bps, full-duplex, på offentlige telefonnet.

 

V.22

ITU-T standard for modem kommunikationer ved 1200 bps, kompatibel med Bell 212A standarden, der overholdes i U.S.A. og Canada.

 

V.22 bis

ITU-T standard for mode-kommunikationer ved 2400 bps. Standarden omfatter en automatisk tilslutnings-fallback til 1200 bps og kompatibilitet med Bell 212AN.22 modemer.

 

V.27 ter

ITU-T standard for facsimile funktioner, som specificerer modulation ved 4800 bps, med tallback til 2400 bps.

 

V.29

ITU-T standard for facsimile funktioner, som specificerer modulation ved 9600 bps, med fallback til 7200 bps.

 

V.32

ITU-T standard tor modem-kommunikationer ved 9600 bps og 4800 bps. V.32 modemer omfatter fallback til 4800 bps, når forbindelsen kvalitet hæmmes.

 

V.32 bis

ITU-T standard som udvider V.32 forbindelsens område: 4800, 7200, 9600, 12.000 og 14.400 bps. V.32 bis modemer omfatter fallback til nærmeste lavere hastighed, når forbindelsen kvalitet hæmmes, yderligere fallback efter behov ligesom fall forward (kobling opad igen) når forbindelsen forbedres. Se online fall back/fall forward.

 

V.34

ITU-T standard som for øjeblikket tillader datahastigheder helt op til 28.800 bps.

 

V.34+

En forbedring af V.34, som muliggør dataoverførsle med hastigheder på op til 33.600 bps.

 

V.42

ITU-T standard til modem kommunikationer, som definerer en totrins proces med detektion og undersøgelse for LAPM fejlkontrol.

 

V.42 bis

En udvidelse af ITU-T V.42, som definerer et specifikt datakompressionsskema til brug under V.42-forbindelse.

 

Xmodem

Den første ef en familie af fejl-kontrol software protokoller, der anvendes til overførsle af filer mellem modemer. Disse protokoller er offentligt tilgængelige og kan fås via mange bulletin board services.

 

XON/XOFF

Standard ASCII kontrol tegn, der anvendes til at bede en intelligent enhed stoppe/genoptage transmission af data.

 

Ymodem

En fejl-check protokol, som kan sende flere datafiler ad gangen i blokke af 1024-byte (1K). Denne protokol kananvende enten checksums eller CRC til fejl-check.

 

Ymodem G

Minder om Ymodem, bortset fra at den ikke indeholder fejl-check, hvilket gør den hurtigere.

 

Zmodem

Minder om Xmodem og Ymodem, bortset fra, at den indeholder batch-overførsel, mulighed for at «lappe» på en delvist komplet overførsel, en autostart-funktion og forbedret effektivitet.


Info
HardwareTidende er en omfattende guide til optimal afvikling af computerspil på PC. Dette kræver viden om hardware såsom grafikkort, cpu'er, ram og meget mere. Du kan læse mere om konceptet bag HardwareTidende her:

Om os

Hardwaretidende bliver kun opdateret, når der sker noget nyt og interessant. Skriv endelig til os, hvis der er noget, vi har overset; nyheder modtages gerne.Startside
Lad HardwareTidende blive din startside: Klik her

Eller hvis du kun vil tilføje os til dine foretrukne: Klik her

Copyleft © 2000-2004 HardwareTidende