Information om PC hardware
find
sidste nyt søg arkiv statistik om os
Emner
Andet (50)
Bundkort (83)
Emulator (38)
Grafikkort (277)
Harddisk (19)
Køling (18)
Processorer (128)
RAM (25)
Software (86)

Links
Drivere
Emulator
Hardware
Spil
Download

Kommentarer
Lukning af HardwareTidende (stand-by på ubestemt tid) (341)
(2004-11-30 23:59:59)

Half-Life 2 - årets spil 2004 (100)
(2004-11-30 23:58:49)

Specifikationer på ATi Radeon R480 (Radeon X850) (39)
(2004-11-30 23:15:03)

Betydning af ramtimings, FSB og taktfrekvenser (64)
(2004-11-30 22:54:53)

The Elder Scrolls IV: Oblivion - tidlige billeder fra fortsættelsen til Morrowind (33)
(2004-11-30 22:51:58)

Hovedtelefoner med surround sound - introduktion og test (221)
(2004-11-30 21:03:22)

Test af 45 cpukølere til Athlon XP (socket A/462) (56)
(2004-11-30 20:33:15)

Bundkort til Athlon 64 - ATi Radeon Xpress 200 mod Nvidia nForce4 Ultra og VIA K8T800 Pro (21)
(2004-11-30 19:38:15)

Omfattende test af Athlon 64 cpu'er til socket 939 (120)
(2004-11-30 19:30:02)

Test af 5 bundkort til socket 939 (nForce3 Ultra mod K8T800 Pro) (90)
(2004-11-30 19:23:37)

DOOM3 på GeForce3 (15)
(2004-11-30 17:38:17)

Maj 2000 grafikkort-test (2)
(2004-11-30 15:23:46)

Guide til LCD-skærme (fladskærme) (290)
(2004-11-30 00:46:39)

Støjmålinger på 6 mellemklasse og high-end grafikkort (54)
(2004-11-30 00:01:19)

Test af stort antal grafikkort i 1600x1200 (juni 2004) (76)
(2004-11-29 18:35:19)

Ekstrem ydelse med grafikkort - første resultater med Nvidia SLI (95)
(2004-11-29 15:36:13)

Athlon 64 4000+ og Athlon 64 FX-55 mod Intels hurtigste cpu'er (56)
(2004-11-28 15:10:20)

Drivere til ATi grafikkort - Catalyst 4,8 mod 4,7 (44)
(2004-11-27 00:37:49)

Test af 12 forskellige bundkort med i925X eller i915 chipsæt - hvilke er bedst? (28)
(2004-11-25 22:22:53)

Test af ydelse i Half-life 2: High-end grafikkort og cpu'er (79)
(2004-11-25 22:21:44)


Guide til skærmopløsninger - betydning for skarphed og oplevet 3D-dybde
noget andet :) af Webmaster Thursday den 27 March 2003 kl. 18:37 [ Andet ]
At forøge skærmopløsning betyder ikke blot, at skarpheden i billedet forøges, det samme gør nemlig den oplevede dybde. Dvs. at forøget skærmopløsning både afstedkommer, at billedets mindste element, den enkelte pixel, formindskes, men samtidig forøges også graden af uforvansket skarpt "3D-synsfelt", så du kan se klart over længere afstande end i mindre skærmopløsninger. Vi kigger her nærmere på et af de absolut vigtigste forhold mht. optimal oplevelse i 3D-spil, nemlig skærmopløsning (ydelse er bestemt ikke alt).

En af vore læsere ved navn Kristian henviste til, at oplevet 3D-dybde ikke er proportional med forøget skærmopløsning, men derimod er proportional med kvadratroden af den faktor, som skærmopløsningen forøges med. Det vil eksempelvis betyde, at opløsningen 1600x1200 tilbyder 2,5 gange flere pixels på skærmen (ialt næsten 2 millioner pixels per skærmbillede) ifht. 1024x768 (næsten 800.000 pixels per skærmbillede), men den oplevede uforvanskede 3D-dybde vil kun blive lidt over 1,5 gange større. Men hvad menes egentlig med "uforvansket 3D-dybde" i et skærmbillede? Svaret er, at når man f.eks. bevæger sig væk fra et objekt i et 3D-spil, så igangsættes en zoom-funktion. Denne zoom-funktion kan betegnes som en form for elastik, hvor skærmopløsningen bestemmer, hvor langt elastikken kan spændes uden, at den brister. Dvs. i en lav opløsning, såsom 320x200 pixels, så kan man ikke bevæge sig ret langt væk fra et objekt, før skærmopløsningen ikke længere kan producere et korrekt billede. Med andre ord, jo større opløsning, desto længere kan man zoome ind og ud uden at billedkvaliteten ødelægges.

Hvor langt man kan "zoome", uden at basispixels sætte begrænsninger for billedkvalitet, er ganske nemt at undersøge i praksis. Dette kan gøres med spil som WinQuake, der ikke benytter avanceret billedfiltrering, hvorved de enkelte pixels nemt kan ses. Bemærk dog, at alle nedenstående billeder er behandlede (forstørrede/skrumpede til 640 pixels i bredde, øget belysning, forøget skarphed, tabsgivende jpg-komprimering), hvorfor disse ikke er repræsentative billeder fra WinQuake. Men hvor megen ekstra "3D-dybde" opnåes ved forøgede opløsninger? Her er 320x200, fokus er på en pixel lidt over sigtekornet (denne pixel kan dog ikke ses på det behandlede billede) - dvs. der zoomes ud indtil denne pixel forvanskes og ikke kan vises korrekt, bemærk at grundet skrå vinkel har diverse pixels på stenoverfladen lige under sigtekornet allerede mødt deres begrænsning:

320x200 forstørret til 640x400

Max. dybde i 320x200 - dvs. fra stenen, som sigtekornet peger på, til iagttageren

På ovenstående billede er der fokuseret på en lysegrå pixel, som kommer til syne, hvis vi forstørrer det oprindelige bmp-billede:


Fokus er på en lysegrå pixel lige over sigtekornet, se pilen

Træder vi blot en lille skridt tilbage, så kan 320x200 opløsningen ikke zoome mere ud uden at ødelægge korrekt billedgengivelse:


Billedkvaliteten ødelægges, når den valgte skærmopløsning hindrer korrekt gengivelse af teksturer mm.

Men hvor langt kan man zoome i 640x480 ifht. 320x200? Se her:

640x480

Her er opløsningen 640x480, og der kan nu zoomes væsentlig længere ud uden at miste billedkvalitet - resultatet ser ud til at svare fint med forøgelse af korrekt dybdeperspektiv med faktor 2,2 ifht. 320x200 (2,2 svarer til kvadratroden af 4,8 - og 640x480 er netop 4,8 gange mere finkornet opløsning end 320x200)

Forstørrer vi atter vores fokuspixel op på ovenstående 640x480-billede, kan vi se, at den stadig vises korrekt i denne afstand:


Den lysegrå fokuspixel vises stadig korrekt på tidligere 640x480-billede, trædes der dog blot et skridt tilbage, så er dette ikke længere tilfældet (billede ikke vist her)

Ved atter at forøge opløsningen til fulde 1280x1024 opleves 4,3 gange større opløsning ifht. 640x480, hvorfor der nu kan zoomes lidt over dobbelt så meget ud, som i 640x480:

1280x1024 formindsket til 640x512

I 1280x1024 opleves 2,1 gange så stor dybde uden kvalitetsforringelse som i 640x480. X-Box, Gamecube og PS2-ejere er dog henvist til den dybde, der karakteriserer forrige billede (640x480)

Også ved at forstørre dele af dette 1280x1024-billede kan vi bevise, at vores fokuspixel stadig trives i bedste velgående i denne lange afstand:


Fokuspixellen er stadig velbevaret i førviste afstand i 1280x1024, men trædes blot et skridt tilbage, så ødelægges den helt (billede ikke medtaget her)

Endvidere kan man måle afstand i Quake, fordi gulvet er belagt med teksturer, som ligner klinkegulv. Disse klinker er ensartede (ligger på langs og på tværs, dvs. 2 klinker på tværs svarer til en på langs). Ved at måle max. afstande i "klinkelængde" (klinke på langs = to klinker på tværs) hen til fokuspixellen, ses følgende:

320x200 = ca. 5,5 klinker (denne afstand kan også matematisk sættes til "x")
640x480 = ca. 11 klinker (denne afstand skal matematisk set svare til "2,2x")
1280x1024 = ca. 22 klinker (denne afstand skal matematisk set svare til "4,5x")

Usikkerheden på disse målinger er under 0,5 klinke (testet ved at foretage samme målinger flere gange), og resultaterne svarer således meget fint til, at korrekt gengivelse af dybdeperspektiv forøges med kvadratroden af den faktor, som skærmopløsninger forøges med. Dvs. forskelle på to forskellige skærmopløsninger mht. skarphed og maksimal uforvansket 3D-dybde er:

FORØGELSE AF SKARPHED = h1xb1/(h2xb2), hvor h1 og b1 er højde og bredde målt i pixels af den største opløsning (f.eks. 1600x1200), mens h2 og b2 er højde og bredde målt i pixels af den laveste opløsning (f.eks. 1024x768).

FORØGELSE AF DYBDE = (h1xb1/(h2xb2))^0,5, hvor h1 og b1 er højde og bredde målt i pixels af den største opløsning (f.eks. 1600x1200), mens h2 og b2 er højde og bredde målt i pixels af den laveste opløsning (f.eks. 1024x768). Bemærk, at opløfte i 0,5 potens svarer til at anvende kvadratrod.

Eksempelvis kan her vises, at 1600x1200 er 46% mere finkornet/skarpere opløsning end 1280x1024, mens korrekt dybdeperspektiv "kun" er forbedret med 21%.

Men lad os nu prøve at sammenligne to billeder i præcis samme afstand. Det første billede er i 320x240, hvor billedet er forstørret til 640x480-opløsning:

320x240 forstørret til 640x480

Både skarphed og korrekt gengivelse af billedkvalitet i dybden er her stærkt begrænset

Her er tilsvarende billeder i 1600x1200 formindsket til 640x480:

1600x1200 formindsket til 640x480

Skarphed er i 1600x1200 ifht. 320x240 forøget med en faktor 25 og korrekt gengivelse af billedkvalitet i dybden med en faktor 5. Sammenlign evt. kuplen og bygningsteksturer på de to billeder

Ovenstående to billeder er dog dårligt sammenligningsgrundlag. Det skyldes, at et billede i 320x200 sagtens kan forstørres til højere opløsninger uden at miste information. Men et billede kan ikke skrumpes fra 1600x1200 til 640x480 uden at der mistes en gigantisk informationsmængde. Derfor tilbyder vi her et billede i 320x240 forstørret til 1600x1200 samt et korrekt billede fra 1600x1200, så der direkte kan sammenlignes (klik på henvisningerne for at åbne billederne):

320x240 forstørret til 1600x1200:
http://www.hardwaretidende.dk/hard/artikelimages/27032003-10.jpg

Ægte 1600x1200:
http://www.hardwaretidende.dk/hard/artikelimages/27032003-11.jpg

Her kommer vi til en vigtig betragtning. For selv om korrekt dydbdegengivelse kun er forbedret med en faktor 5, så er opløsningen blev 25 gange mere finkornet, når vi sammenligner 320x240 med 1600x1200. Subjektivt kan dette betyde, at vi oplever langt større forøgelse af dybdeperspektiv end blot en faktor 5 (selv om vi kan bevise, at 3D-dybden matematisk og i praksis kun forøges med en faktor 5), når opløsning ændres fra f.eks. 320x240 til 1600x1200 - dvs. umiddelbart kan den ekstremt mere finkornede 1600x1200-opløsning ifht. 320x240 bevirke, at man oplever, at også dybdegengivelse er forøget langt mere end en faktor 5 (prøv selv at sammenligne de to billeder i 1600x1200-format, dybden virker langt mere som 25 gange bedre end 5 gange, dette fænomen ser dog ud til at skyldes sammenblanding af både 3D-dybde og skarphed, dvs. vi oplever ikke disse to fænomener som forskellige, men som en helhed).

Alt i alt er konklusionen således, at betydningen af skærmopløsning er afgørende. Ved at vælge en højere opløsning bliver selve skærmbilledet ikke blot skarpere, men mulighederne for korrekt dybdeperspektiv forøges tillige. Så jo højere opløsning, desto tydeligere kan du se - og jo længere kan du se skarpt og uforvansket. Vi kan afslutningvis se nærmere på, hvor store forskelle der er på forskellige skærme og skærmopløsninger:

SKÆRMAREAL (synligt overfladeareal)

Hvor stor forskel er der egentlig på forskellige skærme mht. synligt overfladeareal? Ifølge Sonys officielle specifikationer har G520 21", G420 19" osv. følgende overfladearealer:

Sony 21" = 1220 cm2= 100%
Sony 19" = 1000 cm2 = 82%
Sony 17" = 795 cm2 = 65%
Sony 15" = 610 cm2 = 50%

En 21" er eksempelvis dobbelt så stor som en 15", mens en 19" er 25% større end en 17". Dette betyder, at 1280x1024 kan være glimrende opløsning på 17", men på en 19" vil det forøgede skærmareal betyde, at samme skærmopløsning opleves som mindre detaljeret. Antal pixel per cm2 skærmareal er således en central størrelse, og først med ca. 2000 pixels per cm2 begynder diverse teksturer at fremstå relativt fotorealistiske. Dette betyder, at man på en 21" skal op på en opløsning på ca. 1800x1350 pixels, før skarpheden svarer til 1600x1200 på en 19" - som ekstra bonus til ejere af 21" vil oplevet korrekt 3D-dybde endvidere være forøget med ca. 13% i "1800x1350" (1792x1344) pixels. Hvis vi estimerer mindst 2000 pixels per cm2 som særligt fremragende, betyder dette, at disse opløsninger vil være specielt anbefalelsesværdige:

21" = 1792x1344 (langt bedre er dog 1800x1440 eller 2048x1536)
19" = 1600x1200
17" = 1440x1080
15" = 1280x960

Desværre betyder dette, at det kan være vanskeligt at finde egnede 15" og 17" skærme, da meget få 17"-skærme kan klare sådanne opløsninger i flimmerfri 85 Hz. Derimod kan alle 19" med 110 KHz klare 85 Hz i 1600x1200, mens 21" bør have mindst 130 KHz (1800x1440 i 87 Hz). Bemærk også, at en monitor er meget forskellig fra et TV-apparat. Dette betyder, at man bør sidde ca. 30-50 cm fra sin monitor, sidder man længere væk, så mister opløsning hurtig sin relevans. Men sidder man ca. 40 cm fra skærmen, kan 1600x1200 nydes i fulde drag på en 19" - og skærmbilledet fylder ca. lige så meget, som lærredet i Imperial-biografen i København, hvis man har pladser midt i salen. Så betydningen af afstand til skærmen kan ikke undervurderes (i afstande på over en meter vil forskelle på 1024x768 og 1600x1200 fremtræde som minimale, hvorfor meget oplevelsespotentiale - og dyre skærminvesteringer - helt spildes).

[Tillæg per 21. februar 2006] - typiske computerskærme anvender 4:3-format (eller 5:4-format, såsom fladskærme med 1280x1024 pixels som maksimal opløsning) mht. længde og højde, mens nyere (flad-)skærme kan anvende widescreen 16:9-format. Ønskes mere viden om disse formater, dog specielt fokuseret på anvendelse af (TV-)skærme til TV-udsendelser og film (eller f.eks. anvendelse af 4:3-skærmopløsninger ifbm. computerspil på widescreen-skærm), så er her en længere guide (bemærk, at guiden kun er ganske perifært relevant ifht. nærværende artikel og omhandler både fladskærme og CRT-skærme - guiden er skrevet i eml-format, som f. eks. kan læses med Outlook Express):

http://www.hardwaretidende.dk/hard/artikelimages/TV-formater.zip

KONKLUSION

Skærmopløsning påvirker i særligt omfattende grad skarphed samt oplevet 3D-dybde i aktuelle 3D-spil. Ved at forøge skærmopløsning med en faktor X, så forøges korrekt gengivelse af 3D-billedkvalitet/dybde med kvadratroden til denne faktor X. Højere skærmopløsning medfører således både bedre skarphed samt forbedret dybdeoplevelse i 3D-spil. Endvidere gælder, at diverse teksturer kan opleves som tilnærmelsesvis fotorealistiske, når der afsættes ca. 2000 pixels eller flere per cm2 synligt skærmareal. Bemærk, at kantudglatning (FSAA) hverken medfører forøget skarphed eller forøget 3D-dybde, hvorfor FSAA ikke kan kompensere for disse egenskaber (FSAA udglatter blot kanter, hvilket reelt betyder, at skarpheden formindskes ved brug af FSAA).kasper skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 19:07: [ svar | nyeste ]
godt så.... forestil jer at køre Awakening i 1800x1440 ... øhm kan det overhovedet lade sig gøre med nutidens grafikkort, uden at det lagger? Rune ved du om compaq skærme er god kvalitet?Rune skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 20:36: [ svar | nyeste ]
Jeg må svare 2xnej, men med R400 og NV35 vil jeg gætte på, at Unreal2 vil være indenfor rækkevidde i 1880x1440... Compaq-skærme er jo en meget bred kategori (der er mange forskellige), så få produktkoden/navnet på din udvalgte Compaq-skærm, find specifikationer på Google, og se den evt. i funktion, hvis du har mulighed for det (skarphed, kontrast og farvegengivelse har jo intet at gøre med KHz).


Christian Vest skrev Monday den 31 March 2003 kl. 13:31: [ svar | nyeste ]
Det er selvfølgelig rigtigt når Rune siger at det svinger fra model til model. Men min oplevelse af de Compaq-skærme jeg har været i nærheden af er, at de af middel billedkvalitet - forvent ingen mirakler, men de er rimelig slidstærke. Gode hvis du skal arbejde med tekstbehandling de næste 4-5 år, men til hardcore 3D-spil er de måske i den lave ende.


andreas skrev Tuesday den 01 April 2003 kl. 12:35: [ svar | nyeste ]
Compaq skærme er rigtig god kvalitet. Har en 19" compaq MV920. Den er fra '99, hvilket betyder at den jo ikke lige er state of the art (ka max klare 75Hz i 1600x1200 uden refreshlock), men nice anyway


Kristian skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 19:09: [ svar | nyeste ]
Hvorfor ændres de pixels, der ligger omkring fokuspixellen?


Rune skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 20:04: [ svar | nyeste ]
Vinklen er ikke helt konstant, derfor er alle pixels omkring fokuspixellen ikke relevante (på billederne fra 320x200 og 640x480 har diverse pixels på nedenstående sten allerede passeret grænsen for korrekt billedgengivelse grundet perspektiv/vinkel).


Joey skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 19:25: [ svar | nyeste ]
godt arbejde med den der artikel.


Zarathustra217 skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 19:29: [ svar | nyeste ]
Jeg vil mene, som jeg vist har nævnt før, at spil som Doom3 er langt mere overbevisende med hensyn til indlevelse, realisme og oplevelse end Quake3, selvom man kører Doom3 i 800x600 og Quake3 i 2048x1536, selv på en 21". Men hvis man spiller FPS (First Person Shooter altså) kan høje opløsninger selvfølgelig også være en hjælp for præcision, og det, at man kan se fjenden før. Men som en kommentar vil jeg bare lige nævne, at skærmopløsning bestemt ikke bør være af højeste prioritet, hvis man da søger en god og realistisk 3d-oplevelse. Her gælder det gode gamle ordsprog jo: "Kvalitet frem for kvantitet", og jeg synes at de anbefalede opløsninger du sætter er lidt misvisende, for det nærmere er den maksimale nødvendige opløsning for at undgå frås. Så folk, der ejer en 19" skærm, som kun kan køre 1280*1024 i 85Hz, skal ikke være så nervøse for at de går glip af for meget.


Rune skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 21:00: [ svar | nyeste ]
Tja, jeg oplever nu selv, at jeg går glip af fantastisk meget, hvis jeg benytter 1280x1024 fremfor 1600x1200 på 19". 1280x1024 er så grynet, at det nærmest er uudholdeligt, hvis man først har vænnet sig til 1600x1200. Og med 4xFSAA går alt i knæ med moderne grafikkort i aktuelt krævende spil i 1280x1024. Så 1600x1200 er vitterligt et must, og jeg skriver ikke dette for på nogen måde at virke provokerende, jeg mener virkelig disse ord ("Seeing is believing", og dette udtryk kan her forståes på to måder, som jeg begge finder korrekte - dvs. 1600x1200 betyder, at man vitterligt kan "se" ifht. 1280x1024, og først når man kan "se", kan man begynde at "tro" på, hvad man oplever).


pc215184.stofanet.dk skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 19:50: [ svar | nyeste ]
Desværre kører Counter-strike med samme bitmap ved snajper-riflen i 1600x1200 som ved 1024x768. Det gør at man får en lille bitte prik midt på skærmen at se på når man kører 1600x1200. Men grafikken i CS er jo heller ikke så detaljeret så man har behov for at køre højere end 1024x768Rune skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 20:20: [ svar | nyeste ]
Hvis du f.eks. står og kigger på en stor ufiltreret pixel på en mur i f.eks. Quake, og du er så tæt på muren som overhovedet muligt (har snuden ind i den :-), så er der ingen forskel på 320x200 og f.eks. 1600x1200. Forskellen optræder primært på (skrå) linier og når du begynder at zoome ud. CS er åbenbart blot ringe designet mht. sigtekorn mm. - at anvende højere opløsning bør kun være en fordel (udover ydelse), hvis spildesignerne har udført interfacet med omtanke.


0x3ef31409.bynxx2.adsl.tele.dk skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 19:57: [ svar | nyeste ]
hvad er den bedste skærm man kan få for ca. 1500 kr tror i?


Rune skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 20:27: [ svar | nyeste ]
Ingen, som vi her på sitet kan anbefale.


Lars skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 20:25: [ svar | nyeste ]
Den subjektive oplevelse af dybteskarphed afhænger også meget af om man anvender AF eller ej. Det faktum af texturne bliver uskarpe i ud mod horisonten, eller over forløbet af et gulv eksempelvis, kan kun afhjælpes med AF. Her er opløsningen mindre vigtig.


Rune skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 20:26: [ svar | nyeste ]
Men den objektive gør så sandelig ikke :-) Anisotropisk filtrering (ANI) er dog glimrende til at gøre dårlige teksturer skarpere, spørgsmålet er dog, hvorvidt kommende spil med særligt flotte (high-res) teksturer, såsom ultravolds-spillet Enclave, får stor fordel af ANI (men ANI har ingen effekt på kantudglatning, mens højere opløsning både udglatter kanter samt tilføjer dybde). Personligt lægger jeg stort set ikke mærke til 16xANI eller ej i dette spil i 1600x1200. Dvs. bortset fra mindre nedgang i ydelse (Radeon 9700 Pro 351/1296 MHz)...


Lars skrev Friday den 28 March 2003 kl. 13:28: [ svar | nyeste ]
Du må da kunne se at teksturne bliver blurry uden AF, selv i 1600*1200?


Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 16:55: [ svar | nyeste ]
Ja, i Serious Sam 2 er det meget tydeligt, men i spil som f.eks. Enclave lægger jeg nu ikke mærke til, om jeg benytter ANI eller ej. Udover nedgangen i ydelse. Jeg testede forleden en af mine gode venner, som har haft PC og spillet diverse 3D-shootere i årevis. Han bemærkede slet ikke se, om 8xANI var aktiveret eller ej (endda på Nvidia grafikkort) i 1600x1200; selv efter jeg specifikt viste, hvad han skulle kigge efter, havde han meget svært ved at se effekten (jeg kan nu godt se den). Alene af denne grund tror jeg, at mange personer ikke opfatter effekten af ANI som tilstrækkelig vigtig til, at denne egenskab vurderes højt - også jf. vores aktuelle afstemning. I 1600x1200 kan du endvidere zoome langt ud uden at du ødelægger teksturerne (jf. ovenstående artikel), hvorfor denne "blurry"-effekt, som du omtaler, virker mindre relevant i meget høje opløsninger.


Julemanden skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 20:40: [ svar | nyeste ]
Jeg ville umiddelbart vælge en:

Samtron
Professional & Graphics 96P
19" / 1600x1200 / 0.22dp (H) / 3 Years
1.647 kr

Selvom det er lidt mere end 1500, så er det billigt for sådan en god skærm... Gå ind på edbpriser.dk og læs alle de rosende bemærkninger.

Jeg har selv en og jeg er meget tilfreds.

Den kan endda klare opløsninger i op til 2048x1536, men det er kun i 60 Hz eller noget. Men det er officielt og skærmen er uden tvivl en dejlig skærm! Jeg er glad for den - det er helt sikkert.

Julemanden


Jeg fandt lige oplysningerne på refresh-rates'ne:

640x480: 120 Hz
800x600: 120 Hz
1024x768: 100 Hz
1280x1024: 85 Hz
1600x1200: 75 Hz
2048x1536: 60 Hz


Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 11:39: [ svar | nyeste ]
Jeg kom tidligere til at fejllæse ovenstående kommentar, hvorefter jeg kritiserede den for at påstå, at Samtron 96P kunne klare 85 Hz i 1600x1200. Jeg beklager denne fejl (ovenstående kommentar beskriver jo ganske klart, at Samtron 96P er begrænset til 75 Hz i 1600x1200). Jeg har tilladt mig at indsætte et par html-koder i ovenstående kommentar fra "Julemanden", så denne kommentar nu vises, som "Julemanden" skrev den.


Wrath skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 19:11: [ svar | nyeste ]
Jeg har precis den skærm. den er ok krank og koster ikke vildt meget. tror jeg ga 2200 for min for ca. 1 år siden.

Den er skark kan køre ok højre opløsningen @ hz og så er den self flot men mega stor Havde lidt svært ved at venne mig til at der stod en 19" kasse på mit bord i starten men nu... vil jeg gerne ha 21" :D

Men køb den. i fortryder det ikke. eneste minus er faktisk at den ikke er flad men fark det. den er billigZarathustra217 skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 21:06: [ svar | nyeste ]
Desuden skal det nævnes med hensyn til Quake, at spillet bruger en særlig slags teksturer, der forkortes DDS. De indeholder en masse prærenderinger af teksturerne i forskellige zoom, eller skaleringer, og når man prærenderer dem, kan man stille på graden af udvaskning. I det originale quake har de haft en tendens til at ville have en ret høj udvaskning ved større afstande, da det var populært på det tidspunkt. Spørg ikke hvorfor. DDS bruges i mange 3d-spil idag, og det kan opløsning ikke gøre noget ved. Dog kan man tit slå DDS fra, og så kan man nyde de højdetaljerede teksturer. Det er, så vidt jeg ved, det der normalt kaldes 'Texture Compression' eller sådan noget. Hæng mig dog ikke op på det, men prøv at slå det fra hvis i kan og kører i høje opløsninger. Det kan gøre meget ved detaljegraden. Men grænsen mellem at få ting nedskaleret og opskaleret er hårdfin, og en opskalering er ren frås. Man skal altså finde en balance mellem detaljegrad og opløsning. Hvis vi forestiller os at en tekstur er i 64*64, vil det være tåbeligt at få den opskaleret til at fylde 204*204 på skærmen, da det ikke vil føre til en højere detaljegrad. Derfor er høje opløsninger ikke altid det samme som flere detaljer på overflader. Hvis vi så istedet kunne se på en overflade med en tekstur der var i 128*128 og så skaleret til 102*102 ville dette altså være at foretrække, da det ville være en højere detaljegrad. Det kommer altså både an på hvor høj opløsning de egentlige teksturer har (fx 64*64/128*128), hvor stor afstanden til tingene på skærmen er (om teksturene bliver opskaleret eller nedskaleret) og så hvor høj opløsning du kører i (sætter grænsen for, hvornår tingene bliver opskaleret eller nedskaleret). Da teksturene i spil ofte er strukket i forhold til deres egentlig størrelse, for at komme til at passe på de figurer de er sat på, kommer der endnu flere faktorer ind.

Hov, sikke en masse ævl, egentligt. Der føles underligt at skrive om på dansk, når de fleste af tingene kun har egentlige navne på engelsk...

Det korte af det lange er, at indtil vi kan køre i vores skærms højeste opløsning og med maks detaljer, må vi tage en fuldstændig subjektiv vurdering af vores opsætning af spillene. Vi skal også tænke på FPS (frames per second denne gang ;) ... ).

Personligt plejer jeg at køre i den maksimale detaljegradsopsætning af spillet, og så derefter finde en passende opløsning. Men så selvfølgelig så høj som muligt, det er vi vidst alle enige om... ;)Zarathustra217 skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 21:29: [ svar | nyeste ]
hmm.. angående opløsningerne, kan man jo lade folk dømme selv. Hvis de prøver at finde et 800*600 billede fra doom3 og sammenligner med det 1600*1200 billede, der er link til i denne artikel, kan man jo dømme selv.

Mit eneste råd til folk er, at man skal eksperimentere med det selv, da rigtig mange ting spiller ind. Eller få råd til et bedre grafikkort og en større skærm :PRune skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 21:46: [ svar | nyeste ]
Ja, jeg vil dog pointere, at det ved forsøg er vigtigt kun at have éen variabel. Så ønsker du at undersøge betydningen af opløsning i Doom3, bør du naturligvis undersøge præcis samme sted (samme perspektiv, samme vinkling) i Doom3 i både f.eks. 800x600 og i 1600x1200 (og ikke sammenligne Doom3 800x600 med Serious Sam 2 1600x1200). Doom3 byder ifølge tidligere artikel i PC Gamer (USA) også på større udendørsområder, hvor graden af oplevet 3D-dybde næppe er uvæsentligt (og hermed fordel ved højere opløsninger).


Jesper skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 23:05: [ svar | nyeste ]
S..de god artikel. Hvis man nu ikke lige har verdens største budget til skærm, så vil jeg anbefale en medion 19". Den koster kun 1299,- (Ikke på edbpriser, men i Aldi ;O)), og kan klare 75 Hz i 1600x1200 til spil. Til alm. XP kører jeg 1280x960@72Hz, hvor den står skarp. Herudover kan den gå op i gå op i 2048x1536 godt nok kun i 60 Hz. Mon ikke grafikkort kan køre gamos i den opløsning, når skærmen skal udskiftes igen? :O).


David skrev Thursday den 27 March 2003 kl. 23:34: [ svar | nyeste ]
Tak for en virkelig god artikel! Jeg købte min Samsung 959NF da jeg fik en ny PC i sommers og har absolut ikke fortrudt det. Jeg har dog ikke benyttet 1600*1200 specielt meget, men jeg vil bruge det i større stil fra nu af.

Jeg har dog et spørgsmål. Er der en større kvalitets forskel i grafikkortenes RAMDAC? Jeg tænker på at jeg har et Daytona Geforce 4 TI 4200 med 128 MB ram og hvis jeg kører 1600*1200 synes jeg at billedet står mindre klart end i min foretrukne opløsning 1200*976 (er ikke vild med 1200*1024).Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 11:53: [ svar | nyeste ]
Ja, du har en 350 MHz ramdac, mens f.eks. Radeon 9700/9500 (Pro) har 400 MHz. Da jeg skiftede fra GeForce3 (350 MHz ramdac), så blev 1600x1200 væsentlig skarpere. 2D-kvalitet skyldes dog ikke udelukkende ramdac, og ATi samt Matrox har længe været kendt for at tilbyde skarpere og bedre 2D-kvalitet end Nvidia (selv om diverse ramdacs benyttede samme taktfrekvens). I 1600x1200 presses mange 19" også meget, da en skærm med f.eks. 0.24 dpi ikke ligefrem bliver skarpere, når vi så småt nærmer os maksimale opløsninger. Der er således mange parametre, som har indflydelse på din oplevelse af billedkvalitet i høje opløsninger, men du burde kunne forbedre 2D-kvalitet en del ved at skifte f.eks. til ATI-grafikkort med 400 MHz ramdac.


David skrev Friday den 28 March 2003 kl. 19:46: [ svar | nyeste ]
OK tak. Alt peger på at mit næste grafikkort bliver et ATI.


Lasse skrev Friday den 28 March 2003 kl. 00:13: [ svar | nyeste ]
Er lidt forvirret nu... Hvis jeg køber en 21" skærm nu (kombineret med Radeon 9700 Pro), så kan jeg ikke køre så høje opløsninger uden at det lagger, men så er jeg fremtidssikret mht. skærm?! Med den der 21" "kick ass" Sony Skærm (ht. til tidligere artikel), hvor længe mener du den vil holde sammen med kommende grafikkort, prismæssigt og holdbarhedsmæssigt mener du da at den er anbefaleses værdi?! 10.000 kr. for et år er jo nærmest spild... Er max. i tvivl hvad angår skærm :/


Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 11:32: [ svar | nyeste ]
Ja, Sony F520 er referencerammen for 21" skærme, da dette er den eneste skærm på Gate2prices/Edbpriser, som kan klare 85 Hz i 2048x1536, dvs. 137 KHz (Compaq P1220, som Snippermanden nedenstående refererer til kan kun klare 75 Hz i 2048x1536, eller 120 KHz). Prisen for Sony F520 er dog også lidt over kr. 10.000,00. I Q3A-baserede spil vil du generelt sagtens kunne anvende 2048x1536 med Radeon 9700 Pro eller bedre/tilsvarende. Derimod vil du i visse spil, som enten er begrænset til 1600x1200 eller 1280x1024/960 (via dårligt design, dvs. spilproducenten tilbyder ikke højere opløsninger) eller meget krævende spil (f.eks. "Unreal Warfare engine"-baserede spil som Splinter Cell, Unreal2 osv.), kunne blive nødt til at anvende 1600x1200. Men om få måneder burde du kunne få endnu hurtigere grafikkort, og F520 skulle gerne være en oplevelse i særklasse i mindst 5 år. Hvis du ønsker at spare penge, er 19" (110KHz) af god kvalitet også glimrende ide, da 1600x1200 vil kunne overleve længe (før 1600x1200 med f.eks. 4xFSAA og 8xANI jubler afsted mht. billedrate i krævende spil, løber der nok en smule vand i åen :-). Vi kan jo lige medtage et billede af CRT-monitorernes aktuelle konge, som kan levere hele 2600 pixels per cm2 synligt overfladeareal i 85Hz:


Sony Multiscan F520, bedre bliver det ikke aktuelt


Lasse skrev Friday den 28 March 2003 kl. 19:32: [ svar | nyeste ]
Lod nu også mærke til at, dem der havde skærmen til 10.000 kr. inkl. calibrator, har sat den op til 14.000 kr... Og det synes jeg er for meget, hvad tror du jeg vil komme til at opleve hvis jeg køber skærmen uden calibrator? Altså jeg forstod på dig, at den var til at indstille skærmen med, vil det så sige at hvis den er ukorrekt indstillet, så er jeg på skideren?! Ellers tak for rådene og en god artikel :)


Rune skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 01:03: [ svar | nyeste ]
Du burde bestemt ikke opleve problemer, tværtimod. Dvs. med F520 får du blot en meget bedre 21" end G520 - skærmen er indstillet af Sony (og sælges normalt uden kalibrator), og du kan selv foretager yderligere modificeringer via on-screen display; dvs. du behøver slet ingen kalibrator. Hvis jeg selv skulle vælge ny skærm aktuelt, så ville jeg vælge mellem F520 uden kalibrator eller G420.


Snippermanden skrev Friday den 28 March 2003 kl. 07:58: [ svar | nyeste ]
Compaq P1220 har længe holdt 1.st pladsen på PCWORLDs rangliste over CRT skærme. I princippet er det en Mitsubishi skærm.


ParadokS skrev Friday den 28 March 2003 kl. 08:19: [ svar | nyeste ]
"Det lyder som en værre omgang sludder. Samsung 957P kan kun klare 96 KHz, og er således langt fra de 110 KHz, som er krævet for 1280x1024@100 Hz. Dvs. din skærm kan max. klare 1280x1024@85 Hz og 1600x1200@85Hz er fuldstændigt uopnåeligt."

Uhm, jeg har da en LG Electronics 915FT+ Flatron. Jeg sidder normalt i windows med 1280x960. Her bruger den da kun 101.7Khz i 100hz. Står da også på edbpriser at den kun kan klare 107khz. I 1600x1200@85Hz bruger den kun 106.1KhzRune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 10:55: [ svar | nyeste ]
Ja, det er helt korrekt, jeg refererede blot til opnåelige standardindstillinger (ellers har du helt ret i at, 1280x1024@100Hz kræver 108,7 KHz og 1600x1200@85Hz kræver 106,25 KHz). 110 KHz tilbyder reelt lidt over 85 Hz i 1600x1200 (89 Hz iflg. Sony) og lidt over 100Hz i 1280x1024 (102Hz). Du kan udregne forskellige værdier for KHz og Hz i forskellige opløsninger her:

http://winangels.com/java/refresh.htm

Tilsvarende ses, at 96KHz giver max. 75 Hz i 1600x1200 og 89 Hz i 1280x1024. Dvs. der er langt fra 96KHz til at kunne opleve flimmerfri 85 Hz i 1600x1200.


BeerNulle skrev Friday den 28 March 2003 kl. 08:42: [ svar | nyeste ]
Rune : Kanon artikel. Nok en af de fedeste artikler der har været på sitet i lang tid.

Lige den slags man går og drømmer om at finde, for bare at blive LIDT klogere...

Keep it up...212.130.27.130 skrev Friday den 28 March 2003 kl. 10:10: [ svar | nyeste ]
Rune

Glimrende artikel. Jeg er dog lidt forvirret over kantudglatning (4xFSAA eller er det 8x?) og anisotropisk filtrering (8x/16xANI?). Jeg vil være enormt taknemlig hvis du kort kunne redegøre for begreberne og hvordan man slår det fra/til.Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 10:58: [ svar | nyeste ]
Tak, du kan læse mere om kantudglatning og anisotropisk filtrering her:

FSAA:
http://www.hardwaretidende.dk/hard/artikel/01/03/10/8390753

ANI:
http://www.hardwaretidende.dk/hard/artikel/01/05/15/1241290


TP skrev Friday den 28 March 2003 kl. 10:28: [ svar | nyeste ]
W000T???!

En læser skrev at hans Samsung skærm kørte 1280x1024 i 100Hz og Rune sletter indlæget fordi skærmen ifølge ham kun kan klare 96Hz i den opløsning? Rune, at slette folks indlæg fordi du ikke er 110% enig er fandme billigt.

Jeg har da selv set masser af skærme "overclocket" til højere Hz end de er opgivet til at kunne klare. Der er f.eks. mange billige 17" skærme som i følge specifikationerne kun kan klare 1024x768 i 75Hz. Men alligevel lykkes det tit at køre dem med 85Hz. Skærmen bliver da ganske givet slidt hurtigere, da den ikke er lavet til den belastning, men det betyder jo ikke at den ikke kan gøre det. En 2.400MHz P4 burde jo heller ikke kunne køre 3GHz, men det er der altså nogle af dem der kan alligevel.

Men endnu engang: Jeg synes det var MEGET billigt af dig bare at slette indlæget fordi du var uenig. Det er da ca. lige så seriøst som at stikke fingrene i ørerne og råbe LALALALALALARune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 10:35: [ svar | nyeste ]
Præcis, indlæg, som med sikkerhed indeholder fuldstændig misvisende information bliver slettet. Derudover skrev ingen om "96" Hz. Alt handler om KHz (ikke Hz)! Derfor vil jeg råde folk til at checke specifikationer nøjagtigt (eller lade være med at skrive noget som helst, hvis man ikke ved, hvorledes monitorer blot i nogen grad fungerer), før de publicerer vildledende og ukorrekt information her på sitet (til din vejledning kan 96 KHz-klasse skærme klare 85Hz i 1280x1024 og 75 Hz i 1600x1200, dvs. 1600x1200 er ikke flimmerfri). Som tidligere skrevet, alt handler om KHz, og maksimale KHz bestemmer max. opdateringshastighed i høje opløsninger. Det handler ikke om at jeg er uenig, det handler om, at jeg ikke at interesseret i at tilbyde vildledende og ukorrekt information her på sitet. Derudover ser jeg gerne en henvisning til, at man har kunnet overclocke en 96 KHz-klasse monitor til ca. 110 KHz (gerne Samsung 957P), hvorved tidligere slettet indlæg kunne blive relevant. Indlæg, der f.eks. seriøst påstår, og direkte i modstrid med producentes specifikationer, at Radeon 9700 Pro benytter 400 MHz VPU vil naturligvis lide samme skæbne (men skriver du specifikt, at det er lykkedes dig at overclocke et produkt til hastigheder hinsides producentens specifikationer opnår sådanne indlæg naturligvis fuld relevans).


TP skrev Friday den 28 March 2003 kl. 10:58: [ svar | nyeste ]
Sorry, jeg indrømmer at der ikke stod 96Hz men 96KHz. Men du burde nu stadig lade indlægene stå sammen med dit svar. Ellers lærer folk jo aldrig "hvorledes monitorer blot i nogen grad fungerer".

Derudover så er jeg nu ligeglad med dine tal, for jeg har selv clocket masser af billige 17"ere over deres opgivne Hz. Så det KAN altså lade sig gøre.

Rune, jeg synes generelt også at du taler meget grimt til dem du ikke er enig med. Du får altså ikke mere ret bare fordi du råber højere.

Nej på den anden side bliv endelig ved. Jeg morer mig så kostelig hver gang der bliver skrevet ind fra en læser med en computer til under 30.000. Det er som regel noget i denne stil: "Jeg kan sagtens more mig over et spil uden at det skal køre 600fps i 32498798x4350022 opløsning" hvortil du som regel svarer "Nej du kan ikke!".

Iøvrigt, svin mig endelig til hvis du har lyst. Jeg tror alligevel jeg har læst på denne side for sidste gang. Dine holdninger er ALT ALT ALT for farvede til at jeg kan bruge det som en guide til noget som helst (og jeg ved der er flere der har det på samme måde)

Goodbye and thanks for all the fish :O)Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 11:05: [ svar | nyeste ]
Det er blot ærgerligt, men vi kan ikke gøre alle tilfredse (og man må gerne være uenig med mig, saglige diskussioner er meget velkomne); og jeg er nu ikke ude efter at "svine" nogen til, jeg ønsker blot ikke at videregive misvisende informationer og på denne måde risikere, at enkelte personer kommer til at købe produkter, som reelt besidder helt andre specifikationer, end de havde læst her på sitet (naturligvis kan jeg ikke redigere alle misvisende indlæg, og jeg forholder mig naturligvis kun særligt kritisk til indlæg, der er i direkte modstrid med producentens angivelser. Hvis du derimod f.eks skriver, at "jeg ved godt, at producenten oplyser dette antal KHz vedr. skærm X, men via software som f.eks. Powerstrip opnåede jeg disse langt bedre KHz-resultater med skærm X...osv." - det ville da blot være fremragende). Derudover står der klart i artikelen: "Derimod kan alle 19" med 110 KHz klare 85 Hz i 1600x1200, mens 21" bør have mindst 130 KHz (1800x1440 i 87 Hz). ", så lidt info om KHz er medtaget - og jeg kan atter henvise til et lille smart program, der nemt udregner KHz og Hz i forskellige opløsninger:

http://winangels.com/java/refresh.htm


pareto skrev Sunday den 04 January 2004 kl. 21:45: [ svar | nyeste ]
Det er den værste omgang ævl EVER. Rune er den eneste siteansvarlige med så fantastiske tilbagemeldinger i en sober tone. Det er ligeledes fedt at slette de indlæg der indeholder forkerte informationer. Ofte gider man slet ikke læse kommentarer på sites, fordi 90% af dem er lodret forkerte eller er i stilen "Intel er bedre end AMD". Så hvis du ikke kan li' lugten i bageriet, så fedt lige ind i ovnen.


Lars Aabech skrev Friday den 28 March 2003 kl. 11:50: [ svar | nyeste ]
fed artikel!


Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 12:03: [ svar | nyeste ]
Tak (også til alle øvrige læsere, som har skrevet positive bemærkninger), jeg var nu lidt betænkelig ved ovenstående artikel, da denne måske kan virke en anelse "super-nørdet", men nuvel, det ser ud til, at det ikke er så slemt alligevel (eller også er der blot mange ligesindede læsere her på sitet :-)


Mikhail skrev Friday den 28 March 2003 kl. 12:03: [ svar | nyeste ]
er det en god skærm?? http://www.biom.cornell.edu/computer/doc/martingale/dell_p1110_specs.html


Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 12:13: [ svar | nyeste ]
Hvis du spørger om skærmen kan klare ca. 2000 pixels per cm2 synligt overfladeareal i 85 Hz, så er svaret nej, jf. ovenstående artikel. Derudover kan du læse vore anbefalinger i ovenstående artikel (dvs. 130+ KHz til 21" skærme, din udvalgte Dell-skærm kan klare 121 KHz). Men er du blot ude efter stor skærmoverflade til 1600x1200, så er skærmen muligvis glimrende (se den dog i funktion, før du køber, skarphed, farvegengivelse, kontrast og design har jo intet at gøre med opløsninger og opdateringsrater).


[MOFO]Dronning skrev Friday den 28 March 2003 kl. 12:43: [ svar | nyeste ]
Jeg kan selvfølgelig ikke og gider heller ikke at diskutere "TP's" seneste post.

Derimod kan jeg kun sige at jeg på ingen måde er enig i den påstand "TP" har fremlagt.

Hvis man fulgte med i den aktuelle debat om FSAA og AA afstemningen - http://www.hardwaretidende.dk/hard/poll/03/03/23/4978108 - ville man selv kunne se at Rune på ingen måde forsåger at "pådutte" andre sine meninger og at han ikke er bange for at indrømme når han har taget fejl.

Men vil give "TP" lidt ret i at Rune godt kan virke lidt som en "mærkedyr" med hensyn til hardware o.s.v. - men sådan er Rune's holdning nu engang til Hardware og det kan man enten lide eller hade.

Vil lige sige at jeg ikke finder den ovenstående artikkel for nørdet, men derimod som en god og saglig artikkel vedørende et emne, som mange nok har svært ved rigtig at forstå.

Keep up the good work Rune.Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 13:00: [ svar | nyeste ]
Tak, det kan nævnes, at vi som basis for Hardwaretidende, hvilket også er nævnt under "os os"-sektionen, skriver: "HardwareTidende kunne have som logo: "Virtual Reality før alle andre"". Dette betyder, at vi i særlig grad er dedikeret til hardware, der kan afstedkomme de aktuelt bedst mulige oplevelser i diverse 3D-spil, hvilket også betyder, at vi generelt fremhæver særligt gode (og dermed ofte meget dyre) produkter. Jeg tror, at enkelte af vore læsere ikke altid er klar over, at vi konstant forholder os til netop dette koncept, hvorfor vi naturligvis kan beskyldes for ikke at tilgodese produkter, som ikke er state-of-the-art (derudover forsøger vi naturligvis også at sætte kvalitet højt, så mange f.eks. kan få en computer, som ikke blot er hurtig og stabil, men tillige støjsvag - indkøb af PC skulle jo gerne udelukkende være til stor glæde for alle i familien). Nuvel, nok om dette - denne lange smøre berører jo kun ovenstående artikel perifært (udover lidt baggrundsviden mht., hvorfor vi i særlig grad favoriserer bl.a. høje opløsninger i 3D-spil :-)


Jesper S. Olsen skrev Friday den 28 March 2003 kl. 13:11: [ svar | nyeste ]
Jeg er mildest talt temmelig overrasket over at høre at skærmopløsningen er den afgørende faktor for hvornår teksturene bliver "udvaskede" at se på. Det anede jeg ikke og jeg må indrømme at det er noget jeg har lagt mærke til tit, da specielt slemme tilfælde næsten giver et helt "glimt" på skærmen når teksturene går fra detaljerede til udvaskede.

Det var også interessant at læse kommentaren om "Compressed Textures" og det er da bestemt noget jeg skal afprøve når jeg kommer hjem.

Jeg er dog stadig ikke 100% overbevist om 1600x1200 opløsningens herligheder, men jeg er i det mindste nået til det punkt, hvor jeg er nødt til at se det med mine egne øjne :o) Min alderdomssvækkede 17" ViewSonic skærm, som under ingen omstændigheder kan køre 1600x1200, skal alligevel til at skiftes ud inden den siger "Poof", så spørgsmålet er bare hvilken type/størrelse skærm, som skal erstatte den.

Umiddelbart kan jeg tolke på artiklen at hvis jeg går efter en 21" skærm, skal jeg samtidigt sørge for at opgrade grafik kort (jeg har et GF4 Ti440) og CPU (jeg har en Athlon XP 1700+), da ingen af delene vist kan afvikle de krævende spil i 1880x1440 tilfredsstillende. Er det korrekt forstået at 1280x1024 stort set er "grimmere" på en 21" skærm end 1024x768 er på en 17" skærm? Hvis det er tilfældet, så tror jeg at jeg "nøjes" med en 19" skærm :o)

Jeg har kigget lidt på "Iiyama VisionMaster Pro 454" og "ViewSonic Prefessional P90f" skærmene. Iiyama skærmen er betydeligt dyrere end ViewSonic skærmen og så har den indbyggede højttalere, som jeg slet slet ikke skal bruge. Til gengæld har den fået knald gode anmeldelser hos bl.a. Toms Hardware Guide. ViewSonic skærmen er omkring 1200 dask billigere, den har også fået glimrende anmeldelser hos Tom (samme link som ovenfor) og min egen personlige erfaring med ViewSonic skærme er rigtig god.

Er jeg på rette spor eller er jeg helt galt på?

På forhånd tak for hjælpen og så er det forøvrigt en rigtig god og lærerig artikel du har fået banket op her Rune :o)Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 13:18: [ svar | nyeste ]
"Er det korrekt forstået at 1280x1024 stort set er "grimmere" på en 21" skærm end 1024x768 er på en 17" skærm? Hvis det er tilfældet, så tror jeg at jeg "nøjes" med en 19" skærm :o)"

Det er næsten korrekt, dvs. 1280x1024 på 21" svarer til ca. 1075 pixels per cm2 synligt overfladeareal, mens 1024x768 på 17" svarer til ca. 1000 pixels per cm2. Jeg vil anbefale en (god) 19", som kan klare 1600x1200 i 85 Hz (110 KHz), dvs. ca. 2000 pixels per cm2. Men dette er naturligvis blot mit forslag, og smag/behag kan være meget forskelligt :-) I spil som Freelancer er dit aktuelle grafikkort rigeligt til 1600x1200, men ikke i mere krævende spil som Splinter Cell og Unreal2.Jesper S. Olsen skrev Friday den 28 March 2003 kl. 14:54: [ svar | nyeste ]
"Jeg vil anbefale en (god) 19"", som kan klare 1600x1200 i 85 Hz (110 KHz) ..."

Kan du dermed anbefale/fraråde mig at anskaffe mig Iiyama eller ViewSonic skærmene eller måske anbefale en helt tredje 19" skærm?Mick skrev Friday den 28 March 2003 kl. 13:38: [ svar | nyeste ]
Kører selv 1600x1200 i alle spil (undtagen NFSHP2 som vist ikke kan klare mere... øv!).

Check lige Phillips 22" som har 130 Khz, helt flad skærm, fylder som en 19" i dybden og med god garanti.

Den koster omkring kr. 6000.- billede er fremragende og de 2 tynde streger som kendetegner Triniton, Diamontron mv. skærme findes (desværre) osse her. Men de er dog meget svære at se.

Den passer forøvrigt fint sammen med mit 9700 PRO.

Nu ved jeg godt at Rune peger på SONY 21" som har 135 Khz (2048x1536 i 85hz - denne her klarer "kun" 75hz i den opløsning).

Men om 2-3 år tror jeg at LCD skærme til 1600x1200 er blevet så gode (og hurtige) samtidigt med at de er faldet i pris at jeg vil skifte til en LCD som kan køre 1600x1200.

Derfor valgte jeg at spare kr. 3500-4000.- nu og "nøjedes" med denne Phillips... ;o)Mick skrev Friday den 28 March 2003 kl. 13:46: [ svar | nyeste ]
Oops.. 137 Khz for SONY F520 ;o) - sorry!


Frozen skrev Friday den 28 March 2003 kl. 15:11: [ svar | nyeste ]
Nu sidder Rune jo også ualmindeligt tæt på skærmen (ihvertfald i forhold til mig), og derved bliver en højere opløsning selvfølgelig mere væsentlig for ham.

Jeg sidder som regel +1 meter fra min 19" skærm, som desværre kun kan klare 1280 x 1024 i de "nødvendige" 85 Hz (på dette punkt er jeg absolut enig med Rune, 1600 x 1200 er så absolut noget kønnere end 1280 x 1024...også +1 meter fra skærmen, og alt under 85 Hz er uacceptabelt over længere tid)

Mit Geforce4 Ti4200 begynder dog også at få problemer i 1600 x 1200 i spil som Unreal 2 og Splinter Cell :P, så det havde nok næppe gjort den store forskel om min skærm havde kunne klare det i det tilfælde...

I øvrigt en meget interessant artikel... hehe....jeg kommer nærmere og nærmere en ny skærm ;)

Du har aldrig nævnt Iiyama HM903DT VisionMaster Pro454, som jo faktisk er en 19" der kan klare 1800 x 1440 (130 KHz) i de påkrævede 85 Hz, er der en speciel grund til det? Er den meget uskarp eller hvordan ser det ud hvis man sammeligner den med Sony G420? Prisen er jo også noget lavere...Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 17:03: [ svar | nyeste ]
Det skyldes nu mere, at ønsker du 130 KHz skærm, så vil jeg klart anbefale en 21" - det større billedareal vil du nu nok sætte pris på i f.eks. 1800x1440. Men ellers kan man jo frit vælge en f.eks. 19" (uanset mærke), som man er tilfreds med mht. skarphed, kontrast, design og farvegengivelse (og som gerne kan klare 85 Hz i 1600x1200 - 100 Hz i 1600x1200 ville bestemt også være glimrende :-) 19" har dog ofte svært ved at klare opløsninger over 1600x1200, da alting bliver meget småt/utydeligt grundet det lille skærmareal samt dpi-begrænsninger. Sony G420 benytter såvidt jeg husker 0.24 dpi, mens HM903DT VisionMaster Pro454 benytter 0.25, og disse forskellen betyder især meget i meget høje opløsninger (mindre dpi er bedst).


fjog skrev Friday den 28 March 2003 kl. 15:41: [ svar | nyeste ]
Jeg har gået og funderet over om hvorvidt jeg skulle opgraderer min 17" skærm til en 19". nu er det ikke sådan at min pengepung bugner med mønter så mere end 2500 kan det ikke blive til i denne omgang. jeg har fundet to samsung skærme som umiddelbart virker rigtig gode til prisen men hvilken er bedst (hvis nogen af dem?) skærmene er disse to

http://www.edbpriser.dk/hardware/hardware-top10.asp?ID=1514797991

http://www.edbpriser.dk/hardware/hardware-top10.asp?ID=1514797899

håber en eller anden lige vil give mig et råd her. eller fortælle om en anden god skærm i denne prisklasse?[MOFO]Dronning skrev Friday den 28 March 2003 kl. 16:27: [ svar | nyeste ]
Skulle jeg vælge mellem de to nævnte, så ville jeg vælge SyncMaster 957MB - af den grund at den opfylder MPRII regulationen. Men rent teknisk er der ingen synlig forskel af hvad jeg ved af.

Selv har jeg en Hyundai ImageQuest 910+ - http://www.edbpriser.dk/hardware/hardware-top10.asp?ID=1514697891 - og den er aldeles fortrinlig. Skarpe billeder, flotte farver og 85Hz i 1600x1200 er i orden.

Syntes ikke du skal ligge for meget i at andre skærme kan klare 65Hz i 1920x1440 da ingen normal seende person ville acceptere 65Hz.

Jeg kan i hvert fald kun anbefale Hyundai ImageQuest 910+ eftersom den er billig og rigtig god.Frozen skrev Friday den 28 March 2003 kl. 17:11: [ svar | nyeste ]
Jo, men en Sony F520 koster jo så også lige over 6000 kr. mere end Iiyama HM903DT VisionMaster Pro454.

Men du mener altså ikke det vil være nogen fordel at køre 1800 x 1440 fremfor 1600 x 1200 på en 19"...

Ved du noget om hvordan billedkvaliteten er i høje opløsninger (1600 x 1200 og højere) på denne Iiyama skærm? Hvordan ligger den i forhold til Samsung 959NF, som du jo anbefalede i din PC-guide? Hvad er egentlig grunden til denne anbefaling, fremfor så mange andre 19" skærme med fladt billedrør og +107 KHz?Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 17:24: [ svar | nyeste ]
VisionMaster Pro454 ser skam aldeles fremragende ud mht. pris og specifikationer. Dog er der angivet 0.25-0.27 dotpitch på edbpriser, og ved 0.27 lyser advarselslamperne hos mig, men jeg har ikke kunnet bekræfte denne info, tværtimod står der kun 0.25 dotpitch i officielt Pro454-pdf-dokument, hos Iiyama.dk opgives dotpitch dog til 0.24 - ifølge dette dokument bekræftes dog 0.25-0.27 dotpitch (officielle specifikationer ifølge producenten - ifølge SHG.dk:

http://www.shg.dk/files/pdf/610198.pdf

Jeg har ikke selv oplevet denne skærm mht. kontrast, farvegengivelse, skarphed og design (Diamondtron burde dog forhåbentlig borge lidt for kvaliteten). Umiddelbart lyder Iiyama HM903DT VisionMaster Pro454 som en af de aktuelt bedste 19"-skærme, jeg har dog ikke kunnet finde omfattende reviews af denne skærm - mens jeg kender f.eks. 959NF (0.24 dotpitch ifølge Edbpriser og SHG.dk - koster også kun kr. 3.093,00 for personer med begrænset økonomi), hvorfor vi valgte 959NF i tidligere guide (nu hvor vi var nødt til at garantere for kvaliteten i nogen grad). Men du har helt ret i, at det kan være glimrende ide at se Iiyama HM903DT VisionMaster Pro454 i funktion, før man overvejer andre skærme. Og muligheden for at kunne anvende 1800x1440 i tilstrækkelig opdateringshastighed er naturligvis et gode - også selv om alting kan blive lidt småt og utydeligt (=gratis FSAA :-)


Zarathustra217 skrev Friday den 28 March 2003 kl. 17:15: [ svar | nyeste ]
Da vi nu er begyndt at snakke så meget om skærme, må jeg lige komme med en anden, synes jeg, vigtig kommentar. dp, dot pitch, og ikke dpi, dots per inch (heh... en skærm med 0.24 dots per inch...hehe) Dot pitch er afstanden mellem to ensfarvede fosfor-flader på skærmen, de bittesmå korn på skærmglasset, der lyser op og i store mængder danner skærmbilledet. Selvom det lyder meget teknisk, handler det blot om hvor detaljeret skærmen gengiver den opløsning man sætter den til at have. Man kan sige, at det på en måde er skærmens egen faste opløsning. Dette er også af stor afgørelse for skærmbilledets kvalitet.

Dot pitch har stor indflydelse på billedets blødhed, da en lav dp næsten virker som en slags primitiv anti-aliasing, fordi der ikke er så store 'huller' mellem pixels.

Hvis folk oplever at 1280*1024 er for grynet på en 19" eller 21" er det meget sandsynligt, at en bedre skærm med lavere dp kunne hjælpe lige så meget.

Personligt har jeg en Samsung SyncMaster 1100pPlus, en 21", der har en dp på 0.21 hvor fx Sony's 21" G520 er oppe på 0.24. Når man køber en skærm er dp faktisk meget undervurderet af mange forbrugere, men man skal jo se det før man tror det ;)

Jeg har ihvertfald ikke fortrudt mit køb, selvom jeg kun kan køre max 1600x1200 i 85hz. For med en dp på 0.21 ser selv 1024x786 ret pænt ud på en 21".Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 17:58: [ svar | nyeste ]
Jeg kan kun give dig ret, dotpitch er bestemt vigtigt, og 19" bør idag have ca. 0.24 eller bedre (21" gerne 0.22 eller mindre, hvis man drømmer om mere end 2000 pixels per cm2 synligt skærmareal). Skærme af høj kvalitet kan dog virke mere skarpe ved relativt høj dotpitch (bedre styring af elektronstrålen?) end skærme af ringere kvalitet. Dvs. en 0.22 dotpitch (Sony F520) opleves ikke nødvendigvis mindre skarp end 0.21 dotpitch, selv om mindre dotpitch teoretisk set er bedst (derfor bør man altid teste en skærm mht. disse aspekter, før man køber, 0.24 dotpitch er nu også ok til Sony G520 til 1800x1440).


Zarathustra217 skrev Friday den 28 March 2003 kl. 18:17: [ svar | nyeste ]
yeas... lav dp er kun godt, hvis skærmen kan finde ud af at få omformet det teoretiske billede i den teoretiske opløsning inde i computeren til et virkeligt billede i den virkelige opløsning på skærmoverfladen. Da de to opløsninger aldrig stemmer overens, må den jo 'gætte' lidt, og hvis den er for 'sløset' flyder billedet for meget ud. Det kan endda stå og ryste/flimre, hvis skærmen er dårlig .aner ingenting skrev Friday den 28 March 2003 kl. 17:37: [ svar | nyeste ]
hvad med tft skaerme er de slet ikke brugbare i spil eller hva jeg ved ikke saa meget om skaerme men har en 17 tommer neovo kan de ikke bruges til spil


Rune skrev Friday den 28 March 2003 kl. 18:06: [ svar | nyeste ]
Jeg har tidligere svaret på tilsvarende spørgsmål:

For at opnå mindst 60 ægte FPS, skal en TFT (LCD) skærm have en responstid på max. 16 ms. - ønsker du at kunne opleve 85 FPS (11,7 ms. respons) eller 100 FPS (10 ms. respons), så har jeg ikke kunnet finde sådanne skærme (glem alt i Hz på LCD-skærmen, det er meget misvisende). Så aktuelt må mit svar være, at TFT-(LCD)-skærme er uinteressante mht. 3D-spil, også fordi, at en TFT-skærm, der f.eks. anvender 1280x1024 punkter, desværre ikke kan oplyse 1,x-punkter (kun hele tal virker), så 1024x768, 800x600 og 640x480 kan slet ikke vises korrekt på TFT med 1280x1024 punkter. Og en TFT-skærm på 1024x768 punkter kan jo ej nogensinde vise højere opløsninger. Så TFT-skærme er low-end til 3D-spil, medmindre du kan finde en med under 12 ms. respons, der kan vise 1600x1200 (så har du da mulighed for at opleve 800x600 korrekt også, da 1600x1200/4 = 800x600). Læs mere om diverse problemer med TFT (LCD)-skærme her:

http://www.tomshardware.com/display/20020114/lcd-02.html

Men husk dog aldrig at købe en LCD (TFT) skærm, som du ikke kender responstiden på - intet (udover opløsning, evt. kontrastforhold :-) er mere vigtigt mht. 3D-spil. Her er en forsmag fra Toms Hardware (ovenstående henvisning) og forklaring på, hvorfor vi aktuelt ikke kan anbefale TFT-(LCD)-skærme (og hvorfor du ikke kan finde en eneste artikel om TFT-skærme her på sitet):

"In an LCD monitor, the image isn't created by an electron beam, but by pixel triads, each consisting of a red, green and blue subpixel. The image quality depends on how rapidly these diodes can be turned on and off again. This rapidity is known as the response time. For the monitors we tested, the response time ran the gamut from 25 to 50 ms. In other words, the maximum number of images displayed per second varied between 20 and 40, depending on the model." (min fremhævning, red.)


aner ingenting skrev Friday den 28 March 2003 kl. 18:14: [ svar | nyeste ]
ok tak for det


0x503ff084.albnxx10.adsl-dhcp.tele.dk skrev Friday den 28 March 2003 kl. 19:06: [ svar | nyeste ]
hvad med denne her for eksempel? omkring 6.200 kroner iflg. edbpriser.dk : www.consumer.philips.com/...

1600*1200@104hz er vel ok?Rune skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 01:40: [ svar | nyeste ]
1600x1200 virker mere grynet på en 22" end på en 19". Dvs. du skal op i ca. 1800x1440-opløsning for at opnå tilsvarende antal pixels per cm2, som en 19" opnår i 1600x1200. Dette betyder blot, at du skal være villig til at købe high-end grafikkort (gerne Radeon 9800 Pro eller NV30/35), hvis du virkelig vil opleve skærmens potentiale. Men derudover virker det som en glimrende skærm, jeg vil stadig anbefale, at du ser den i brug før du køber (skarphed, kontrast og farvegengivelse kan du ikke læse dig til via specifikationer). Her er officielt pdf-dokument til skærmen (selv om Philips kalder det for en 22", så er synligt overfladeareal (1238 cm2) kun 18 cm2 større end Sony 21" (1220 cm2) - så 22" Philips svarer reelt blot til alm. Sony 21"):

http://www.drivecon.net/pdf/202P40.pdf


Mick skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 17:03: [ svar | nyeste ]
Jeg har denne 22" - som ganske rigtigt "kun" svarer til en 21". Men den er bestemt ikke grynet.

Og forskellen til 19" er simpelthen ubetydelig - jeg har den tilsvarende 19" model på arbejdet. Det er ikke punkterne man lægger mærke til - det st skærmens størrelse ;o)

Men det er ganske rigtigt klogt at se skærmen i action inden man køber den.Stampe skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 00:10: [ svar | nyeste ]
Øv jeg er blevet rigtig skuffet over denne artikel. Ej, faktisk en rigtig god og oplysende artikel, jeg var slet ikke klar over alle disse specifikationer på skærme var så vigtige. Naivt troede jeg bare at stor opløsning i nogle høje Hz var sagen. Derfor har jeg indtil nu været helt vild med min 21" Qvision 210(godt nok ikke så høje Hz, men hva´ det er jo en 21"). Men nu bliver jeg lidt i tvivl. Jeg skal ud og ha ny maskine i næste uge(hvis radeon kortene kommer i butikkerne til den tid), XP 2400+, 512 MB PC2700 Samsung og Radeon 9500pro plus det løse, det er hvad min pengepung rækker til, men desværre ikke ny skærm i denne omgang. Men hvilken af mine skærme er så at foretrække, i forhold til de opløsninger radeon 9500pro kan trække(splinter cell, freelancer, mafia, hitman 2 og lign.)

Min 21" http://www.griffintechnology.com/archive/monitors/Compa19.html

Eller min 17" http://www.targa.be/eng/monit04.htm http://www.griffintechnology.com/archive/monitors/Compa19.html

De har jo desværre en hel del år på bagen begge to.Rune skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 01:19: [ svar | nyeste ]
17" kan levere flest pixels per cm2 synligt skærmareal i 85Hz (ca. 1650 per cm2 i 1280x1024@85Hz), mens din 21" kun kan klare ca. 1100 pixels per cm2 i 1280x1024@85Hz. Dvs. at din 17" i 1280x1024 leverer mere realistiske billeder, hvor kanterne savner FSAA i mindre grad, end din 21" i samme opløsning. Dog kan du måske leve med 1600x1200 i 75 Hz (ikke helt flimmerfri, men ok i mørke spil) på din 21" (ca. 1600 pixels per cm2) - men du kan jo prøve dig frem, og er du utilfreds med resultatet, kan du jo vælge at købe en skærm næste gang, der kan klare 2000+ pixels per cm2 skærmareal.


Stampe skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 00:19: [ svar | nyeste ]
Lige en ekstra kommentar. Det ville være kanon hvis der kunne komme lign. artikler om andre hardware komponenter, der omhandler information om ting vi "normale" mennesker ikke er klar over. Denne artikel vil sikkert gøre, at mange ikke smider en masse penge i en skærm som ikke er optimal i forhold til hvad den skal bruges til(læs spil).


Sonor skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 14:20: [ svar | nyeste ]
Rune, jeg er selv hardware/spil-skribent, så jeg læser også mange tests dagligt. Synes du taler utroligt positivt for Sony-skærme, især Sony F520 - har Sony sponsoreret en til dig?

Jeg er også selv overbevist om at Sony laver de bedste monitore, hvis størrelsen er 21" eller større. Ud fra de test jeg har læst, er det dog ikke min overbevisning, at Sony laver de bedste 17"- og 19"-monitore. Synes ofte Sony's G-serie må lide nederlag til Iiyama og Eizo.

Jeg mener en god monitoren er ekstrem vigtig, hvis du sidder mange timer dagligt foran en computer. Jeg har selv en Sony G220, som jeg er meget tilfreds med. Da jeg købte den brugte jeg mest min computer til at "game", så derfor ville jeg ikke have en større, fordi man så skal lade sine øjnene koncentrere sig om et større areal, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, når man spiller FPS-spil.

Nu kunne jeg godt tænke mig en noget større skærm, gerne 21-22". Har læst gode anmeldelser af Mitsubishi's 22" Diamantron-monitor, men har ikke kunne finde en leverandør i vores lille kongerige. Nogen, der har denne monitor eller ved hvor den kan købes?

Gód artikel, mener også en stor skærm kræver høj opløsning. Min 17"-monitor har jeg altid i 1280*1024@89Hz, mens 19"-skærme burde køre i 1600*1200.Rune skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 14:32: [ svar | nyeste ]
Det har Sony nu ikke, jeg har blot ikke oplevet bedre kontrast, farvegengivelse og design hos andre monitorer (og skarpheden er glimrende, tekst og alm. 2D-billeder gengives absolut fremragende på min aktuelle Sony 19" Multiscan G420 med Radeon 9700 Pro - også i 1600x1200@85Hz), hvorfor Sony aktuelt falder bedst i min smag (Sony G420 19" koster dog aktuelt over kr. 6.000,00, hvorfor det naturligvis er forståeligt, at der kan være økonomiske grunde til at favorisere andre mærker). Diamondtron er dog også glimrende, og minder en del om Sonys originale Trinitron-billedrør. Sony stopper desværre produktion af CRT-skærme på under 21", hvorfor G420 ikke længere kan findes hos .f.eks. Edbpriser.dk eller Gate2prices.dk - dog har denne forhandler stadig et par eksemplarer tilbage, prisen er dog kr. 6.300,00:

http://www.computermusic.dk/shop/Pro_Info.asp?pid=7345


Mick skrev Monday den 31 March 2003 kl. 10:45: [ svar | nyeste ]
Jeg vil tro at den 22" Diamontron er det rør som sidder i min Phillips 22".

Den har 2 vandrette tråde (SONYs Trinitron mig bekendt vandret+lodret) og leveret et fremragende skarpt billede med meget fine farver.

Jeg havde en 19" Phillips Brilliance før og den var god. Men denne her..... ummm!CyberCrop skrev Saturday den 29 March 2003 kl. 23:12: [ svar | nyeste ]
Jeg anbefaler Samsung Syncmaster 959NF. Har for nylig købt denne (3200.-) Det er en 19 tommer Diamondtron og ganske enkelt en fremragende skærm for pengende!


0x50a1ad34.unknown.tele.dk skrev Sunday den 30 March 2003 kl. 17:16: [ svar | nyeste ]
Vil Samsung 957MB være et godt køb? Bla. med hensyn til pixels,refreshrate etc.


Nick skrev Monday den 31 March 2003 kl. 12:30: [ svar | nyeste ]
Billig Trinitron-skærm:

ViewSonic P95-serien, 19":

2048x1536 @ 68Hz
1920x1440 @ 73Hz
1856x1392 @ 75Hz
1600x1200 @ 87Hz

Pris: omkring 2500,-

- Skærmen er 'Perfectly Flat'
- Trinitron-ordet figurerer ikke på specifikationerne, da Sony vist har copyright på betegnelsen (Samsung kalder deres Diamondtron)

http://www.viewsonic.com/products/crt_p95fplus.htm


Sidios skrev Tuesday den 01 April 2003 kl. 15:45: [ svar | nyeste ]
hvilken er bedst ??? begge koster ca. 2500 kr.

ViewSonic P 95f+ - skærm - CRT - 19 Dot pitch 0.25 mm Maks. opløsning 2048 x 1536 / 68 Hz Maks. synkroniseringshastighed (V x H) 160 Hz x 110 kHz Videobåndbredde 285 MHz http://www.itbutikken.dk/default.asp?varenr=29420

Samsung SyncMaster 957 MB - skærm - CRT - 19 Dot pitch 0.20 mm Maks. opløsning 1920 x 1440 / 64 Hz Maks. synkroniseringshastighed (V x H) 160 Hz x 96 kHz Videobåndbredde 250 MHz http://www.itbutikken.dk/default.asp?varenr=32104

eller er der en anden 19" der er bedre som koster ca. 2500 kr.Rune skrev Tuesday den 01 April 2003 kl. 15:53: [ svar | nyeste ]
Som du klart kan læse i ovenstående artikel, så vil jeg anbefale 110 KHz til 19" skærme (dvs. 107 KHz eller bedre, så du kan opleve ca. 2000 pixels per cm2 synligt skærmareal i 85 Hz). Med andre ord ville jeg umiddelbart klart foretrække ViewSonic P 95f+.


hr.Andersen skrev Tuesday den 01 April 2003 kl. 16:05: [ svar | nyeste ]
19" skærme

Sony 19" G420 (pris ca. kr.6300) 800 x 600 = 170 Hz 1024 x 768 = 139 Hz 1280 x 1024 = 104 Hz 1600 x 1200 = 89 Hz 1600 x 1280 = desværre ! 1920 x 1440 = desværre !

Kilde: http://www.sony-cp.com/en/products/archive/g420/ds-g420.pdf

Iiyama 19" HM903DT Pro454 (pris: kr.3795) 800 x 600 = 200 Hz 1024 x 768 = 160 Hz 1280 x 1024 = 121 Hz 1600 x 1200 = 104 Hz 1600 x 1280 = 97 Hz 1920 x 1440 = 86 Hz

Kilde: http://www.shg.dk/files/pdf/610198.pdf

21" skærme

Sony 21" F520 (pris kr.10198) 1280x1024 = 129 1600x1200 = 110 1800X1440 = 92 2048X1536 = 86

Kilde: http://www.sony-cp.com/en/products/crt/f_professional/f520/ds-f520.pdf

Iiyama 22" HM204DT Pro514 (pris: kr.6995)

1280 x 1024 / max. 132 Hz 1600 x 1200 / max. 114 Hz 1840 x 1440 / max. 94 Hz 2048 x 1536 / max. 86 Hz

Kilde: http://www.shg.dk/files/pdf/610200.pdf

Kongen(Sony) har været død længe, de har bare ikke opdaget det inde på Hardwaretidende.Rune skrev Tuesday den 01 April 2003 kl. 19:39: [ svar | nyeste ]
Iilyama ser bestemt ud til at lave gode skærme, men ønsker du at opleve 2048x1536 i 85 Hz, så burde Sony F520 med 0.22 dotpitch være klart overlegen ifht. Iiyama 22" HM204DT Pro514, som kun tilbyder 0.24 dotpitch (hvilket er ret ringe for en skærm i denne kategori). Derudover bryder jeg mig desværre ikke om designet på mange Iilyma-skærme, som jeg opfatter som direkte grimme ifht. Sony-skærme, men det er naturligvis en smagssag. Som Frozen er inde på, så kan du ikke se forhold som kontrast, farvegengivelse og skarphed ud fra de specifikationer, som du henviser til, hvorfor jeg står helt uforstående over for din konklusion.
Endvidere kan Sony G420 sagtens klare mange flere opløsninger end de, som står i det dokument, som du henviser til (jeg har selv G420), og der er fuld understøttelse for 1792x1344, 1800x1440, 1856x1392, 1920x1080, 1920x1200 og 1920x1440. Opdateringshastigheden falder dog under 85 i opløsninger hinsides 1600x1200, og med 0.24 dotpitch er 1600x1200 også tæt ved max. opløsning, som kan vises tilstrækkelig skarpt. Bemærk, som vi tidligere har været inde på, at Iiyama 19" HM903DT Pro454 ser ud til at have direkte elendig dotpitch på 0.25-0.27, mens Sony G420 har 0.24-0.25, hvilket indikerer, at Sony G420 vil kunne tilbyde meget skarpere billede i høje opløsninger. Så jeg er nu ikke overbevist om, at den gamle talemåde "you get, what you pay for" er helt ude i skoven.


Frozen skrev Tuesday den 01 April 2003 kl. 19:05: [ svar | nyeste ]
Nu kan man jo ikke udelukkende bedømme en skærm ud fra hvor mange KHz den kan trække, farver, skarphed osv. har jo bestemt også meget at sige, men jeg hælder nu også lidt til Iiyama....nok primært pga. den lavere pris...


Hr.Andersen skrev Wednesday den 02 April 2003 kl. 01:30: [ svar | nyeste ]
Okay …..jeg var måske lige højrøvet nok :-)

Sony laver gode skærme, ingen tvivl om det, men …det er der altså også andre der gør efterhånden, bland andet iiyama. Med hensyn til dotpitch har du helt ret den ligger ret højt på den ordinære HM903DT pro454 derfor har iiyama også lavet en ny opgrated model til nøjagtig samme pris HM903DTA (ca. 500 € ) den er bare ikke kommet til Danmark endnu.

http://www.iiyama.com/product2/HM903DTA.pdf

Her ligger dotpitch på 0.24 (nu må du da overgive dig Rune) :-)

At der så er andre ting der spiller ind såsom kontrast, farve og skarphed der er jeg helt klar over, Men denne skærm koster altså (næsten) halvdelen af hvad en Sony gør, det vil sige at Sony må være dobbelt så god som en tilsvarende iiyama……. Det holde ingen steder.

Men da skærm kvalitet/type nu er et emne der så ofte kommer op; hvad så med at lave en lille sammenlignings test med de to derinde på hardwaretidende.dk

Jeg har set de to skærme sammen og mener sagtens at iiyama kan sætte ”kongen” i skammekrogen.

Med hensyn til design………….!!!! Som du selv skriver det er da vist en individuel sag, jeg synes nu iiyama er eksemplariske, især fra siden.Rune skrev Wednesday den 02 April 2003 kl. 03:04: [ svar | nyeste ]
"Her ligger dotpitch på 0.24 (nu må du da overgive dig Rune) :-)"

Det handler da ikke om at "overgive" sig, vi har aldrig anbefalet G420 i aktuelle artikler og prisen er kun kr. 6.300,00, fordi G420 ikke bliver produceret mere. Ellers kostede Sony G420 ca. kr. 5.000,00, altså kun ca. 1.300,00 mere end Iiyama 19" HM903DT Pro454. Jeg har ikke set HM903DTA i funktion, så hvordan i alverden skulle jeg kunne påstå, at den er bedre end Samsung 959NF eller G420? G420 besidder ikke et Diamontron billedrør, men et ægte Sony Trinitron billedrør, og jeg oplever bestemt ikke Samsung 959NF (0.24 dotpitch iflg. SHG.dk) som lige så god som G420, og begge disse skærme har jeg testet (og jeg vil umiddelbart forvente, at HM903DTA svarer til 959NF, da begge skærme bruger Diamondtron). Derudover er al sammenligning med G420 næppe relevant, da denne skærm desværre ikke kan købes mere. Dette betyder, at min primære interesse aktuelt ville være rettet mod Eizo FlexScan T766 (kr. 5.800,00), hvis jeg skulle overveje ny 19" (men vil naturligvis også gerne se Iiyama HM903DTA i funktion især grundet fremragende KHz). Derudover er jeg relativt ligeglad med prisen; en god monitor kan holde i mange år, og hvorvidt den koster et par tusinde kroner mere eller mindre betyder ikke meget for mig. Du kan dog finde et hav af glimrende skærme, og sluttelig er det vigtigste, at du finder en, som du bliver tilfreds med - og der er bestemt mange muligheder afhængigt af dine interesser og dit økonomiske råderum. Men jeg er dog enig med dig i, at vi bør overveje at udskifte Samsung 959NF med Iiyama HM903DTA i denne artikel, hvis Iiyama HM903DTA ikke bliver markant dyrere end 959NF:

http://www.hardwaretidende.dk/hard/artikel/03/02/28/2121793

Her er endvidere vurdering fra Toms Hardware af Eizo T765 (dvs. modellen før T766) og Iiyama Vision Master Pro 454:

"Geometry-wise, the Vision Master Pro 454 behaves very well. Its quality is not comparable with the Eizo T765, but it is still very good. In the predefined resolutions, verticality and horizontal lines are respectable up to 1600x1200. Beyond this, adjustments are required to obtain a good regular rectangular image over the entire screen. The OSD is the same that the other Iiyama models have had for some time, with the exception of the shortcuts to OPQ configuration, which, a bit like the Eizo T765, make it easy to switch between the three predefined view modes. Nothing speaks against the wealth of options, especially for adjusting purity corner by corner. The moiré effects are a bit more visible than on the T765, but easily handled. The black and white color chart tests showed good overall rendering. We just noted that, for equal contrast and brightness, the Vision Master Pro 454 does not give such pure blacks as the others (such as ViewSonic or Eizo)."

Kilde: http://www6.tomshardware.com/display/20020319/crt-12.html


Eizo T766 er en forbedret version af T765, designet er dog noget klumpet bagtil ifht. G420


Zarathustra217 skrev Friday den 04 April 2003 kl. 02:15: [ svar | nyeste ]
Eizo har næsten altid været kongen inde for skærme angående kvalitet... men prisen er bare for høj til mit budget. Hvis man også tænker på prisen, vil jeg helt klart anbefale Samsung skærme. Efter min mening er det nogle utrolig gode produkter man får for pengene.Zarathustra217 skrev Monday den 07 April 2003 kl. 00:59: [ svar | nyeste ]
Jeg opdagede lige at midtdata lige har fået en ny 21" samsung skærm hjem, som ud fra specifikationerne ser ud til at være et meget meget godt køb: http://www.midtdata.dk/asp/bestil/ProduktInfo.asp?model=SM1100DFsnailwalker skrev Monday den 07 April 2003 kl. 11:43: [ svar | nyeste ]
5000 kr, det er satme billigt...


Grosen skrev Monday den 07 April 2003 kl. 12:00: [ svar | nyeste ]
Inden i nu lige bliver alt for begejstrede over Samsungs SyncMaster 1100DF så vær dog lige opmærksom på den extension som er efter produktnummeret: DF. Dette betyder Dynaflat og kan ikke sammenlignes med Diamondtron eller Trinitron. Den indeholder ikke damper wires og desuden er billedet forvrænget en smule for at få den til at blive flad, dvs. det er ikke en naturlig flad skærm. Kører selv med en Samsung SyncMaster 959NF og sammenligner jeg den med en kammerats 957DF ved samme opløsning og frekvens så er det nemt at spore kvalitetsforskel med det blotte øje.


kasper skrev Tuesday den 08 April 2003 kl. 12:45: [ svar | nyeste ]
hey Rune er SyncMaster 1100P+ fra samsung en god skærm efter din mening ??


Rune skrev Tuesday den 08 April 2003 kl. 14:42: [ svar | nyeste ]
Nej, ikke udfra diverse specifikationer. Personligt ville jeg ikke købe en 21", som ikke kan klare 2048x1536 i 85 Hz, men derudover kan SyncMaster 1100P+ ikke engang klare 1800x1440 i 85 Hz (kun 75 Hz grundet 115 KHz) samt besidder ikke engang Diamondtron billedrør. Hvis du ønsker at opleve 2000 pixels per cm2 synligt skærmareal i 85 Hz, så er SyncMaster 1100P+ uegnet (og billedkvaliteten burde endvidere teoretisk set være ringe). Derimod kan SyncMaster 1200NF klare 1800x1440 i op til 97 Hz og besidder ægte Diamondtron billedrør. Her er Samsungs egen beskrivelse af 1200NF:

"It's easy to see why the SyncMaster 1200NF is the most advanced screen in the world. The SyncMaster 1200NF provides perfectly flat image with none of the distortion due to the advanced panel design of inner curvature. It produces an optically perfect flat image from edge to edge. The SyncMaster 1200NF is the top of the line monitor among the 22" monitors, designed by engineers who believe in true precision."

Kilde: http://www.samsungelectronics.com.hk/monitor/naturalflat/1200nf.html

Samsung lovpriser dog deres 1200NF en tand for meget, dvs. 1200NF kan kun klare 121 KHz og er på dette område meget ringere stillet end Sony F520 (137 KHz = 2048x1536 i 86 Hz) - men Samsung 1200NF er til gengæld en meget billig 21" skærm (koster kun kr. 6.000,00 - Sony F520 koster over 10.000,00). NF står for "Naturally Flat" (Diamondtron), dvs. ønsker du en Samsung skærm, så ville jeg udelukkende overveje 959NF (19") eller 1200NF (21"). Alt andet er i mine øjne spild af penge - husk også på, at en monitor kan holde i mange år, og det er vel ikke helt ligegyldigt, hvad dine øjne skal udsættes for i måske tusindvis af timer.


kasper skrev Tuesday den 08 April 2003 kl. 23:21: [ svar | nyeste ]
dvs. hvis man ofre 6000kr på den skærm går man ikke helt galt i byen... jeg har lige et andet spørgsmål, er diamondtron det samme som trinitron ???


Rune skrev Tuesday den 08 April 2003 kl. 23:49: [ svar | nyeste ]
Ja og nej, dvs. Mitsubishi har købt en licens af Sony til at producere billedrør, som svarer til Sony Trinitron, men som Mitsubishi kalder for Diamondtron (så Diamondtron kan således kaldes for Mitsubishis efterligning af originale Sony Trinitron billedrør). Dvs. Diamondtron benytter tilsvarende teknologi (aperture-grille) som Trinitron:

"What is the difference between shadow-mask and aperture-grille monitors?

Shadow-mask monitors are sometimes called dot trio monitors because their design uses phosphor dots arranged in red, green and blue triangles. The shadow-mask name derives from the phosphor dots being separated by a metal mask. Aperture-grille monitors, such as Sony Trinitron and Mitsubishi Diamondtron, use a phosphor coating of alternating red, green and blue vertical stripes instead of triangle dots. Aperture-grille is a more complicated technology and requires 1, 2 or 3 wires be horizontally imbedded in the monitor to act as image stabilizing reference points. Proponents of aperture-grille monitors prefer their brighter colors while detractors point out that the horizontal stabilizing wires are noticeable. In general, shadow-mask monitors are more price-competitive, provide good focus and use a nearly flat surface which reduces distortion. Aperture-grille monitors are less heat sensitive which allows for higher color purity, brighter due to increased phosphor surface and use darker glass which enables increased contrast."

Kilde: http://www.monitoronsale.com/doc/faq.asp#Masks


Wildt skrev Friday den 11 April 2003 kl. 12:04: [ svar | nyeste ]
"Da jeg købte den brugte jeg mest min computer til at "game", så derfor ville jeg ikke have en større, fordi man så skal lade sine øjnene koncentrere sig om et større areal, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, når man spiller FPS-spil. "

Du får kun et større "fokus-område" hvis du ønsker det. Forøg istedet FOV i spillet. Hvis dit tidligere setup var optimalt iht. dette, så anvendes herved istedet den "ekstra" del af dit (ydre) synsfelt som nu er optaget af den større monitor til at give dig højere "alterness" overfor ting der sker rundt om dig.kasper skrev Friday den 11 April 2003 kl. 23:26: [ svar | nyeste ]
Hey Rune tak for en masse gode svar og en masse gode artikler... jeg har lige endnu et spørgsmål. hvis du skulle ud og købe en ny 21" skærm og prisen skulle være mellem 4000-7000kr hvilken skærm ville du så købe og hvorfor ???


Rune skrev Saturday den 12 April 2003 kl. 00:37: [ svar | nyeste ]
Tak, der findes dog næppe nogen 21", som jeg aktuelt ville overveje, hvis jeg havde kr. 4.000,00 - 7.000,00 til rådighed. Den eneste 21", som jeg aktuelt kune tænke mig, er Sony F520 til kr. 9.996,00. Ellers ville jeg overveje 19" som Samsung 959NF (kr. 3.100,00 - glimrede pris) eller især Eizo Flexscan T766 (kr. 5.800,00 - formodentlig bedste 19" du kan købe). Endvidere ville jeg undersøge et par Iiayma-skærme, selv om designet på Iiyama-skærme ikke tiltaler mig. Skulle jeg vælge her og nu, så ville jeg vælge Eizo T766, da 1600x1200 kan holde i lang tid endnu, og da Eizo T766 reelt er referencerammen for 19"-skærme mht. skarphed, farvegengivelse og kontrast. Det lyder måske som en reklame, men kender du de japanske Eizo-skærme, så ved du, at dette ikke blot er tomme ord (mange professionelle grafiske designere foretrækker netop Eizo):

"Targeted to meet the demands of high-end CAD/CAM, DTP, and DIP applications, these models deliver the best in image quality, advanced features, ease of use, and compliance with the world's most stringent regulatory standards"

Kilde: http://www.eizo.com/products/crt/contents.html


Kristian skrev Wednesday den 23 April 2003 kl. 16:27: [ svar | nyeste ]
Hvordan "overclocker" man sin skærm? Min skærm tager som standard 1024x768v85hz, men ingen højere opløsninger. Burde den ikke kunne tage 1152x864v75hz og 1024x960v60hz?

Vil det skade min skærm at tvinge den til at køre 1152x864v75hz?

Mange takRune skrev Wednesday den 23 April 2003 kl. 16:47: [ svar | nyeste ]
Du kan bruge programmet Powerstrip, alt er naturligvis på eget ansvar. Dog slukker mange skærme sig selv, hvis maksimale KHz overskrides. Dvs. i mange tilfælde kan en skærm reelt ikke overclockes, blot kan du overskride forudbestemte standardindstillinger (hvis du gerne vil have andre muligheder end f.eks. 75 eller 85 Hz - f.eks. 73 eller 89 Hz osv.). Hent Powerstrip her:

http://www.entechtaiwan.com/ps.htm


Frozen skrev Tuesday den 29 April 2003 kl. 19:45: [ svar | nyeste ]
Jeg har lige set en Iiyama VisionMaster Pro454 i en butik, og jeg er nu ikke specielt imponeret over dens skarphed, den virkede nærmest ringere (det er måske ikke helt retfærdigt da jeg bare surfede lidt rundt på nettet i 1280 x 1024 på den...men havde altså ikke lige mulighed for andet), end min Samsung 957p, som jeg i øvrigt synes er utroligt skarp, især i 1280 x 1024. De 2 horisontale streger kunne ses på hvis baggrund, men jeg vil da mene at man kan lære at leve med dem. Nå... jeg tror nu ikke lige den Iiyama skærm bliver min næste skærm, sådan som det ser ud lige nu.


Mick skrev Wednesday den 02 July 2003 kl. 15:53: [ svar | nyeste ]
Kik evt. på Phillips Brilliance 202P (reelt kun en 21").

Jeg har sådan en og den slår Samsungs 959F (iflg. mine øjne i hvert fald). Prisen er dog også noget højere - ca. kr. 6000.- Men den er også knivskarp helt ud i hjørnerne. Og de 2 streger er så svage at jeg næsten aldrig lægger mærke til dem (aldrig når jeg spiller).

Og så fylder ikke meget mere end min gamle 19" i dybden - det er en såkaldt "short-neck" monitor.Kristian skrev Wednesday den 02 July 2003 kl. 11:47: [ svar | nyeste ]
En 19" som kan køre 1440x1800v85hz leverer faktisk flere pixels/cm^2, end en 21" som kører 1536x2028v85hz!Rune skrev Thursday den 03 July 2003 kl. 19:44: [ svar | nyeste ]
Ja, problemet er blot, at jeg endnu ikke har set en 19", som har kunnet levere tilfredsstillende skarpt billede i saadanne oploesninger (grundet dpi).


Kristian skrev Wednesday den 02 July 2003 kl. 17:39: [ svar | nyeste ]
*2048 :) Det var en hentydning til Iiama skærmen (og sony 21")


Kristian skrev Friday den 04 July 2003 kl. 10:42: [ svar | nyeste ]
Fra artiklen : "Dette betyder, at man bør sidde ca. 30-50 cm fra sin monitor"

http://www.b8.com/default.asp?id=124 : "1. Skærmen placeres i optimal synsafstand, d.v.s. mellem 50 og 70 cm fra kroppen."

Det vil sige, at jeg skal konstruere et apparat, som holder mine øjne nøjagtig 50cm væk fra skærmen?Rune skrev Monday den 07 July 2003 kl. 22:01: [ svar | nyeste ]
Næppe; prøv dig blot frem. Men jo større del, som skærmbilledet optager af dit synsfelt, desto bedre oplevelse burde skærmen kunne facilitere (naturligvis afhængigt af opløsning og opdateringsfrekvens).


Rune skrev Wednesday den 20 August 2003 kl. 11:56: [ svar | nyeste ]
The Inquier har skrevet en guide til skærme, og vi kan jo skumme fløden:

"A 17" monitor has a visible width of about 300mm. If the Dot Pitch is 0.25mm, the monitor is only capable of accurately showing 1200 pixels across. Other figures you might find useful: a 19" screen at 0.25mm Dot Pitch is capable of around 1380 pixels across; a 21" screen at 0.25mm Dot Pitch is capable of around 1530 pixels across."

Kilde: http://www.theinquirer.net/?article=11101

Dette betyder, at en 19" skal have dotpitch på maksimalt 0,24 dpi (gerne mindre), før den blot tilnærmelsesvist kan vise noget, der minder om 1600x1200. Og 21", som skal kunne vise 2048x1536 i 85 Hz, skal langt under 0,25 dpi (Sony F520 med 0,22 dpi er vel den eneste skærm, som kan levere et resultat, der blot minder en smule om 2048x1536).


Rune skrev Wednesday den 03 September 2003 kl. 00:04: [ svar | nyeste ]
Tom's Hardware har testet flere forskellige 19" LCD-skærme (endda meget dyre skærme fra Sony, Samsung, NEC, Iiyama og Acer). Desværre var de alle komplet ubrugelige mht. computerspil, hvilket atter blot bekræfter, at LCD-skærme fortsat er absolut low-end til PC-spil (og at være begrænset til 1280x1024 på meget dyr 19" er vel ingen op-tur :-). Læs det hele her:

http://www20.tomshardware.com/display/20030902/index.html


port23.ds1-hs.adsl.cybercity.dk skrev Thursday den 04 September 2003 kl. 13:19: [ svar | nyeste ]
Hejsa. Nogen som ved noget om denne skærm ? Iiyama HA202DT Vision Master Pro512.. Vil Sony MultiScan CPD-E530, være et bedre valg ?Rune skrev Thursday den 04 September 2003 kl. 17:21: [ svar | nyeste ]
Udelukkende baseret på specifikationer, så virker 22" Iiyama HA202DT Vision Master Pro512 (140 KHz, 2048x1536@85Hz, 0.24dpi) markant bedre end 21" Sony MultiScan CPD-E530 (117 KHz, 1800x1440@78Hz, 0.24 dpi).


Sven skrev Saturday den 20 September 2003 kl. 00:15: [ svar | nyeste ]
Nogen der ved, hvor jeg kan få en Iiyama HA202DT demonstreret? Helst på sydsjælland (eller Kbh.).

Og jeg mener RIGTIG demonstreret, ikke med en billedsplitter imellem, så der samtidig trækkes til 6 andre monitorer, som mange butikker gør.

Jeg ville især gerne se den med et ATI 9700Pro (har jeg selv) hvis det er muligt.Rune skrev Saturday den 20 September 2003 kl. 00:21: [ svar | nyeste ]
Det ser ud til, at Vision Master Pro512 ikke sælges længere, men derimod Vision Master Pro514 (forbedret model). Edbpriser ser ud til at have begået en fejl, dvs. Pro512 (HA202DT) fører dig til Pro514 (HM204DT) hos SHG.dk - desværre kan jeg derudover ikke hjælpe dig mht. dit spørgsmål - måske andre læsere kan (eller SHG, som vist desværre ligger i Jylland).


Kristian skrev Wednesday den 01 October 2003 kl. 23:30: [ svar | nyeste ]
Jeg overvejer Iiyama 19" skærmen, da Samsung 19" 959NF ser ud til at have problemer med geometrien - glemmer vist også nogle indstillinger.

Vil den relativt høje dot pitch, være et problem i 1280x960 (jeg foretrækker 100-120hz over høj opløsning)?

Vil den høje dot pitch fungere som det Rune kalder "gratis fsaa" i 1600x1200?Rune skrev Thursday den 02 October 2003 kl. 11:51: [ svar | nyeste ]
Iiyama 19" skærmen har 0.25 dotpitch på en stor del af skærmområdet, så "gratis" fsaa får du næppe i 1280x960/1024. Dette FSAA-fænomen er også en smule overdrevet, dvs. jeg kan ofte se de enkelte pixels i 1600x1200 på 19". 1024x768 på en 17" ligner som tommelfingerregel 1280x960 på 19" mht. grovkornede pixels. Jeg tror snarere, at Iiyama 19" vil kunne give dig bedre "gratis FSAA" i 1600x1200 end skærme med mindre dotpitch :-) Og mon ikke du hurtigt begynder at anvende 1600x1200 i stedet for 1280x960, uanset hvilken 19" 110+ KHz du vælger (hvis dit grafikkort kan klare det)...


Kristian skrev Thursday den 02 October 2003 kl. 18:34: [ svar | nyeste ]
Men problemet med "gratis fsaa" forsvinder altså ved valg af lavere opløsning? Jeg spiller i forvejen i 800x600, da jeg synes, at de 85hz som min skærm kan levere i 1024x768 er utilstrækkelige - dog acceptabelt på skrivebordet.


Kristian skrev Thursday den 02 October 2003 kl. 18:38: [ svar | nyeste ]
Jeg synes faktisk, at konklusion er utilstrækkelig, da den ikke nævnet højere opløsning medfører lavere opdatering og dermed dårligere "dybdeoplevelse".

Jeg mener, at man bør vurdere opløsning fra spil til spil afhængig af, hvor meget aktion der er.Rune skrev Thursday den 02 October 2003 kl. 18:51: [ svar | nyeste ]
Generelt opfattes 85Hz som komplet flimmerfri af mange, såfremt man har en anden opfattelse, så må man naturligvis selv tage højde for dette (jeg anvender selv 100 Hz i 1280x1024 på skrivebordet og er enig i, at 85 Hz ikke er specielt fremragende til Word mm.). Forsøg har vist, at der opstår speciel 3D-effekt ved 60 FPS, men jeg har ikke kendskab til resultater, der indikerer, at der f.eks. er markant bedre effekt ved f.eks. 100 FPS i 100Hz ifht. 85 FPS i 85Hz. Men oplever man dette, så er det selvfølgelig vigtigt at finde en f.eks. 19" skærm med særlig høj billedrate i 1600x1200 - og her er Iiyama med 115 KHz ikke uden fordele.


WAFFER skrev Saturday den 11 October 2003 kl. 00:45: [ svar | nyeste ]
Hvorfor får jeg så f.... ondt i hovedet... eller i øjnene, når jeg spiller 3d spil på min gamle 15"... det kan godt være at det er åndsvagt spørgsmål for jer herinde, men jeg fatter det ikke!


Rune skrev Saturday den 11 October 2003 kl. 01:11: [ svar | nyeste ]
Sørg for, at du anvender en opdateringsrate på mindst 85 Hz, og at lysstyrken (brightness) på din skærm ikke er sat meget højt.


kasper skrev Monday den 27 October 2003 kl. 09:33: [ svar | nyeste ]
Hey rune har lige et spørgsmål til dig.. Hvilken 21" skærm synes du der er bedst, hvis den max må koste 5500kr og hvorfor ?


Rune skrev Monday den 27 October 2003 kl. 13:47: [ svar | nyeste ]
Jeg ville aktuelt ikke selv vælge en 21" til under 5500,00. Den eneste 21", som jeg aktuelt ville være interesseret i, er Sony F520. Men nuvel, 22" Iiyama HM204DT Vision Master Pro514 ville jeg nok primært overveje, fordi denne skærm 1) benytter Diamondtron billedrør (svarer til Sony Trinitron), 2) anvender 0.24 dpi og 3) kan klare 2048x1536 i 85 Hz - prisen er præcis kr. 5.495,00:

Front-designet er dog i mine øjne desværre ganske grimt på disse Iiyama-skærme, men smag og behag er naturligvis forskellig. Ellers er der Philips 202P40 til kr. 5.200,00 - som har ganske nydeligt design, men dog ikke kan klare 2048x1536 i 85 Hz (men derimod i 80 Hz - udover dette er specifikationer generelt lig Iiyama-skærmen).

http://www.p4c.philips.com/mprdata/030903/0309030039_pss.pdf

En anden mulighed er Samsungs topmodel, nemlig 1200NF, som koster lidt under kr. 5.000,00 og besidder glimrende design, men som kun kan levere 2048x1536 i 75 Hz - læs anmeldelse af denne skærm her:

http://www.tweak3d.net/reviews/samsung/1200nf/index.shtml

Selv ville jeg dog nok primært overveje Eizo T766 19" (mange professionelle grafiske designere sværger til Eizo, og det er ikke uden grund), såfremt jeg ikke havde råd til Sony F520:

http://www.officeit.dk/default.asp?ProductGuid=T766

Husk også, at mens 1600x1200 ser fremragende ud på 19", så gælder dette ikke for 21", hvor du skal op på 1800x1440 eller højere (grundet forøget skærmareal) - hvilket betyder, at ejere af store skærme i særlig høj grad har brug for meget dyre high-end grafikkort; belønningen kan naturligvis være f.eks. Max Payne 2 i 2048x1536 :-).


Mick skrev Monday den 27 October 2003 kl. 14:15: [ svar | nyeste ]
Uenig Rune.

Hverken når jeg sidder 70 cm fra - eller (med kontaktlinserne ude) 15 cm fra kan jeg se at min 22" Phillips mangler pixels. De står knivskarpt overalt - i alle hjørne ditto.

Min 19" 959NF Samsung (står 1 m til højre) er samme klasse billederør (begge er Diamontron). Og den viser også 1600x1200 tætved perfekt.

Uanset hvad teorien måtte være kan jeg med mit 20/20 syn ikke se nogen forskel overhovedet. Andet end at min 22" er både skarpere og større ;o) - og ja - jeg HAR læst hvad du skriver om dot pitch etc.

Jeg kan ikke se anden forklaring end at teori og praksis ikke følges af særlig godt i dette tilfælde. Min 22" Philipps må jo have bedre dot pitch end papirene lader antyde ;o) - i hvert fald er det den bedste af -samtlige- skærme jeg har set (klart bedre end firmaets Eizo - men den er nu heller ikke spritny).Rune skrev Monday den 27 October 2003 kl. 14:25: [ svar | nyeste ]
Jeg skriver udelukkende om en opløsning på 2048x1536 mht. 21-22" skærme, og her er 0.24 dpi i underkanten - men burde stadig kunne levere nogenlunde fint billede (Sony F520 har 0.22 dpi). Jeg skriver intetsteds, at Philips 202P40 "mangler pixels", men blot, at Philips 202P40 kun kan klare 80 Hz i 2048x1536 (130 KHz), hvilket er ringere, end hvad 22"-konkurrenten fra Iiyama kan præstere (140 KHz). Derudover handler min ovenstående kommentar ikke om dpi-relateret skarphed, men om pixeltæthed, som medfører, at behovet for FSAA mindskes og teksturer fremtræder mere fotorealistiske. Derfor anbefales mindst 2000 pixels per cm2 synligt skærmareal i ovenstående artikel. Hvis du kigger efter, tror jeg, du nemt kan se, at 1280x1024 på 17" minder lidt om 1600x1200 på 19", mens du skal op i 1800x1440 eller højere for tilsvarende effekt på 21-22". Jo større skærmareal, desto større opløsning behøver du, hvis den enkelte pixel skal fylde det samme på skærmen.


Mick skrev Monday den 27 October 2003 kl. 15:55: [ svar | nyeste ]
2048x1536 er for mig personligt komplet uinteressant sålænge ingen 3D kort kan trække de nye spil i den opløsningen med 60 fps. Og at spille Quake 3 på en kr. 10.000.- skærm samt et +4000 kr. grafikkort er IMHO direkte morsomt - nærmest vanvittigt.

Sekundært skal jeg have mindst 85hz (gerne 100hz). Og som du ganske rigtigt påpeger er det (IMHO) den ene svaghed min Phillips 202P har.

Uanset hvad synes jeg dog ikke at du kan sige at 1600x1200 er "fremragende" på en 19" - men ikke på en 21". Skal jeg vælge her - med begge skærmstørrelser i samme opløsning er jeg ikke sekund i tvivl om at hvis det er fremragende på en 19" så er det aldeles overjordisk suverænt på en 21" af samme kvalitet.... ;o)Rune skrev Monday den 27 October 2003 kl. 22:27: [ svar | nyeste ]
"fremragende på en 19" så er det aldeles overjordisk suverænt på en 21" af samme kvalitet"

Dette vil jeg så være komplet uenig i. Jeg kan desværre ikke anvende f.eks. 1024x768 (uden FSAA) tilfredsstillende på en 19", fordi diverse pixels bliver alt for grovkornede. Selv 1280x1024 er bestemt ikke tilfredsstillende på 19" uden FSAA. Og 1600x1200 på en 21" ligner 1280x1024 på en 19" - dvs. diverse pixels er så grovkornede, at spillet kræver FSAA. Derimod når du med 1600x1200 på 19" og 1800x1440 på 21" opløsninger, hvor behovet for FSAA er minimalt. Som jeg skrev før, jo større skærmoverflade, desto højere opløsning behøver du, hvis du vil slippe for grovkornede pixels. Men selvfølgelig, smag og behag kan være forskellig - personligt er jeg dog på absolut ingen måde tilfreds med grovkornet 1600x1200 på 21" (men 1600x1200 er glimrende på 19", fordi den enkelte pixel er langt mindre grovkornet grundet mindre skærmareal). På samme måde vil jeg langt hellere anvende 640x480 (uden FSAA) på 14" end på 21" (overdrivelse fremmer forståelsen; jeg har aldrig brudt mig om murstens-lignende pixels :-). Derfor anbefaler vi her på sitet mindst 2000 pixels per cm2 skærmareal (hvilket minimerer behovet for FSAA), jf. ovenstående artikel. Men selvfølgelig, aktiverer du 4xFSAA i 1600x1200, så er denne opløsning bestemt til at leve med på 21" - men 2048x1536 uden FSAA er ikke nødvendigvis langsommere end 1600x1200 med 4xFSAA; og 2048x1536 tilbyder langt bedre skarphed og 3D-dybde end 1600x1200 (og behovet for FSAA i 2048x1536 på alm. 21-22" er ekstremt ringe).


Mick skrev Monday den 03 November 2003 kl. 13:44: [ svar | nyeste ]
Ved du om det er muligt at få WinXP til at køre med 85 el. bedre i 1800x1440?

Min skærm kan klare 130 Khz - dvs. 87 hz burde være mulig så. Den klarer fint 75 Hz i 2048x1536 (og hold da kæft hvor ser FS2004 godt ud så!)

Men jeg ville hellere lidt ned og så have 85 hz så jeg slap for flimmeriet...Rune skrev Friday den 28 November 2003 kl. 13:26: [ svar | nyeste ]
Prøv med Powerstrip - virker dette program ikke, så er gode råd meget dyre. Via Powerstrip kan jeg styre min 110KHz Sony 19" G420 op i 80Hz i 1792x1343, så mon ikke du kan nå mindst 85Hz i 1800x1440 med 130 KHz.


Mick skrev Friday den 28 November 2003 kl. 14:12: [ svar | nyeste ]
Tak!

Måske kan min 21" gå over de oplyste 75hz i 2048x1536 (det ville da være rart) - men ellers går jeg efter +100 hz i 1600x1200 (ikke noget problem med 130 khz).Rune skrev Friday den 28 November 2003 kl. 15:04: [ svar | nyeste ]
Det var så lidt; Powerstrip er dog kendt for at være et meget farligt redskab, fordi dette program direkte kan kontakte og styre din hardware (så der er intet sikkerhedsnet), hvilket kan medføre, at man kan ødelægge sin skærm via overbelastning. Dette gælder dog primært gamle skærme, der ikke automatisk lukker ned ved forkerte indstillinger eller for mange KHz. Men holder du dig under de 130KHz, så burde Powerstrip fungere upåklageligt. Powerstrip er det eneste program, som har virket perfekt, da jeg skulle opnå 85Hz i 1600x1200 (der er en alvorlig fejl i ATi's drivere, som begrænser mig til 75Hz i 1600x1200 både Win9x/XP - Nvidias grafikkort og drivere har ikke denne fejl). Diverse andre programmer som RefreshForce, MultiRes osv. virkede slet ikke, så Powerstrip er i mine øjne den absolutte reference, og så kan Powerstrip ovenikøbet tillige overclocke mit Radeon 9700 Pro grafikkort (to fluer med et klask :-).


kasper skrev Monday den 27 October 2003 kl. 15:14: [ svar | nyeste ]
hvorfor har du ikke taget Samsung SyncMaster 1100DF med i dine overvejelser Rune, den er billiger og har bedre specifikationer(dpi) end 1200NF.. er det ikke underligt den er billigere eller er det bare mig ??


Rune skrev Monday den 27 October 2003 kl. 15:26: [ svar | nyeste ]
Læs mere her:

http://www.hardwaretidende.dk/forum/read.php?f=7&i=4954&t=4948


kasper skrev Monday den 03 November 2003 kl. 09:08: [ svar | nyeste ]
Så nu har jeg endelig fået anskaffet mig en samsung 1200NF, synes den er supergod og har et utrolig klart billede. har lige et spørgsmål. Rune er det bedst at bruge det normale skærm stik, eller for man bedre kvalitet ved at bruge de runde stik, mener det hedder bnc ??


Rune skrev Monday den 03 November 2003 kl. 12:14: [ svar | nyeste ]
Enkelte vil sværge til BNC-stik, men jeg testede engang dette sammen med en bekendt, og vi bemærkede nu ingen markante forskelle (i en blindtest ville vi næppe kunne udpege vinderen) - jeg kan naturligvis ikke udelukke, at der ikke er forskel på skærme mht. dette (ellers kan du blot prøve at anskaffe dig et BNC-kabel, medmindre disse er meget dyre).


kasper skrev Monday den 03 November 2003 kl. 12:30: [ svar | nyeste ]
har et BNC-Kabel, det følger med når man køber 1200NF, men viste bare ikke hvad der giver bedst kvalitet. men hvis BNC minimum er lige så godt som et almindelig kabel, kan jeg jo lige så godt køre med BNC..


IceMan skrev Friday den 28 November 2003 kl. 12:44: [ svar | nyeste ]
Hej, først, kanon site du har her rune, alle her på job læser den flittigt ;-)

min chef har lige købt for meget hjem, og har tilbudt mig en 24" skærm, en sony gdmfw900cc, til 5.000,- er det en fair pris, er den rigtig god til 3 spil ? svar gerne hurtigt, da han vil have svar, helst igår. jeg har plads nok, men er den 5000 værd ?

Venlig hilsen IceManRune skrev Friday den 28 November 2003 kl. 13:22: [ svar | nyeste ]
Tak, Sony GDM-FW900 (CC, dvs. du får vist en "Color Calibrator" med) er rettet mod professionelle designere/grafikere, som f.eks. gerne vil kunne se ca. 2 A4-sider på éen gang. Dvs. denne skærm benytter skæve dimensioner (ca. 5/3 længde/højde) ifht. standard-skærme (4/3). Denne skærm er også kun 121KHz og 0.23-0.27 dotpitch, mens f.eks. GMD-F520 benytter 137 KHz og 0.22 dotpitch. Du kan sammenligne diverse high-end Sony-skærme her:

http://www.sony-cp.com/en/products/crt/crt_comparison.pdf

Og her er manualen til GDM-FW900:

http://www.sony-cp.com/manuals/crt/f_professional/fw900.pdf

Grundet de skæve dimensioner og lave KHz ville jeg ikke selv vælge Sony GDM-FW900 til spil, men det er naturligvis ingen ringe skærm (selv om dotpitch over 0.25 er et svaghedstegn). Nyprisen er aktuelt kr. 22.000,00 på Edbpriser.dk, så kan du sælge for kr. 10.000,00 f.eks. i Den Blå Avis, så har du lettjente penge (eller bytte til Sony F520 - det ville være fantastisk). Men risikoen er naturligvis, at du brænder inde med en relativt dyr skærm. Iiyama kan levere 22" 140KHz 0.24 dotpitch med Diamondtron billedrør (svarer til Trinitron) til kr. 5.500,00 - og der findes mange 121 KHz 21" skærme til under kr. 5.000,00.


IceMan skrev Friday den 28 November 2003 kl. 13:53: [ svar | nyeste ]
ok, tak for svar, vil høre med bossen om det er ok at jeg sælger den videre, eller om jeg på nogen måde ka bytte den til en f520, det sq nok være muligt ;) når han er i det humør, som han er idag, så kan ALT lade sig gøre.

mange tak for hjælpen rune ;-)PeterA skrev Monday den 29 December 2003 kl. 15:17: [ svar | nyeste ]
Hej Rune, jeg er en meget tilfreds ejer af Sony E500 - MEN jeg oplever jævnligt at nederste venstre hjørne er misfarvet (kraftig violet) Jeg har ikke noget elektronik i nærheden der kan være årsagen! Men så kan jeg huske at have læst noget om at ATI Radeon grafikkort kan "drille" - jeg har et 9700Pro! Har du nogen erfaringer/oplevelser med ovenstående problem?? Tak...


Rune skrev Tuesday den 30 December 2003 kl. 11:48: [ svar | nyeste ]
Jeg har oplevet tilsvarende med TV, der stod for tæt på forstærkere eller kraftige hi-fi højttalere - og Jesper her fra sitet fik ødelagt en 17" Samsung på tilsvarende måde. Så jeg vil tro, at din skærm er blevet påvirket af et kraftigt magnetfelt. Hvis du fjerner kilden til denne forstyrrelse, er det muligt, at problemet kan fortage sig - hvis ikke kan du prøve at tale med Sony om problemet (så kan du overveje, om du vil nævne den elektronik, som du har placeret i nærheden af skærmen - dine gárantimuligheder vil dog næppe blive styrket, hvis du nævner dette).


PeterA skrev Tuesday den 30 December 2003 kl. 16:52: [ svar | nyeste ]
Hmmm! Tak Rune - Jeg fandt lige ud af det var min surroundreciver, der er "gemt" under mit Pcbord - lige under skærmen ("genialt") der er årsagen..... Den bliver flyttet med det fluks!jonni skrev Saturday den 24 January 2004 kl. 01:27: [ svar | nyeste ]
Fed side Rune..keep up the good work!!!
her er lige et par skærme
Hyundai P910 19 TCO99 30-107KHz 1600x1200/85Hz kr.1.793,00
Hyundai Q910S Monitor 19" TCO95 DynaFlat-X 30-110kHz 1600x1200 @ kr. 2.239,00
http://www.sirtech.dk/løsdele/monitor.htm

ADi 19" CRT MicroScan P900 TCO-99 Skjerm 0,26 dot 107kHz kr.1.542,00(norge)
Viewsonic 19" G90F+B TCO99 110kHz 1.930,00 kr (norge)
alting er ca 200-400 kr dyrere i DK..men forsendelse fra norge koster ca.350 for tyve kg.


jonni skrev Sunday den 25 January 2004 kl. 04:00: [ svar | nyeste ]
eller denne her :Sampo 19'' KM-812DT 0.26 dot TCO99..... 1579 kr http://www.compumail.dk/vare-oversigt.php?varenummer=35361&type=


Decton skrev Monday den 23 February 2004 kl. 21:57: [ svar | nyeste ]
Jeg ved godt, jeg er lidt sent ude med den her kommentar, men jeg håber nu alligevel på et svar:

Jeg har besluttet mig for at investere i en ny skærm. Min gamle skærm har 4 år på bagen, og jeg er begyndt at kunne mærke den lidt ringere kvalitet ift. nogle af mine kammeraters nye super skærme. Mit budget er dog begrænset og jeg har derfor kigget på 17" skærme hovedsageligt. Jeg spiller en del FPS-spil, så den skal kunne klare nogle Hz. Jeg har læst tråden igennem, men har ikke kunnet finde ud af, om en 19" er pengene værd. Hvis det er, kan jeg SLET ikke finde ud af, hvilken skærm jeg skal købe, når det vel at mærke skal være et respektabelt prisleje for en fattig gymnasieelev. 2000 +/- 750 kr. og den skal dù i CS, Quake 3, Unreal og alle de andre. På forhånd tak for hjælpen.Ra skrev Monday den 23 February 2004 kl. 22:27: [ svar | nyeste ]
Samsung 959NF til ca. 2.200 er nok markedet bedste tilbud pris/kvalitet!


snailwalker skrev Monday den 05 April 2004 kl. 18:34: [ svar | nyeste ]
Hej Rune!

Ville du kunne anbefale Iiyama Vision Master Pro 514 http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=73074

87 Hz i 2048x1600 og 114 Hz i 1600x1200. 390 MHz videobåndbredde og Diamondtron U2 billedrør...Rune skrev Monday den 05 April 2004 kl. 21:02: [ svar | nyeste ]
Specifikationsmæssigt og prismæssigt virker denne skærm interessant, jeg har dog ikke set den i funktion; prøv evt. at kontakte http://www.iiyama.dk mht. til forhandler i dit lokalområde, hvor du kan se skærmen (ellers kan den måske bestilles over internettet og returneres indenfor 14 dage, hvis du ikke er tilfreds).


cpe.atm2-0-105130.0xc2c0876c.arcnxx10.customer.tele.dk skrev Monday den 14 June 2004 kl. 23:33: [ svar | nyeste ]
Min Samsung 959NF er ødelagt af ridser (pas på - refleksbehandlingen er ekstremt skrøbelig), og jeg skal finde en afløser. Har det lidt skidt med at købe samme skærm igen - også fordi jeg aldrig blev helt tilfreds med geometrien (den er små-skæv). Til gengæld var jeg tilfreds med farverne og især opdateringen, da jeg er meget flimmer-følsom.

Hvad skal jeg købe? Det er mest til tekstbehandling, så den skal være knivskarp - også i 1600x1200 og HØJERE (hvis det er en 21/22").

Jeg har kig på følgende:

* Samsung 1200NF - men det er en gammel svend, vist fra før Windows XP æraen. Og så er jeg lidt skeptisk mht. geometrien - jf. 959nf.

* Mitsubishi DP2060U - testvinder på bl.a. THG, men jeg kan ikke finde den nogen steder i DK.

* Philips Professional 202P40. Også gode anmeldelser.

* Sony F520 - Hvis det ikke var for prisen. Så det er kun, hvis jeg får penge tilbage i skat... Er det rigtigt, at Sony helt er holdt op med at producere crt-skærme? I så fald kan den jo også blive svær at finde.Rune skrev Tuesday den 15 June 2004 kl. 13:35: [ svar | nyeste ]
Sony F520 er referencen og burde fortsat blive produceret - det er såvidt jeg ved kun skærme under 21", som Sony har indstillet produktion af. Eizo 19" T766 er også en mulighed, men den koster ca. kr. 6.000,00 - men her burde kvaliteten være langt bedre end billigere skærme (denne skærm er svær at lokalisere hos danske forhandlere - men burde kunne leveres fra f.eks. Tyskland). Der er dog flere muligheder, læs evt. mere i ovenstående kommentarer. Sony F520 burde kunne leveres her:

http://www.g2p.dk/hardware/hardware-vis.asp?Kode=H001412

Noget kunne dog tyde på, at det blevet tiltagende vanskeligt at opdrive gode CRT-skærme i Danmark, hvilket kan indikerer, at man måske ikke skal vente alt for længe med at anskaffe sig sin yndlings-CRT-skærm - i morgen kan det være for sent (og eftersom LCD-skærme for entusiaster bestemt ligger langt under CRT-skærmens aktuelle niveau, så er denne udvikling meget ærgerlig - men sålænge den brede masse ønsker LCD, så vil CRT formodentlig få stadigt ringere vilkår)...


Mick skrev Tuesday den 15 June 2004 kl. 14:21: [ svar | nyeste ]
Jeg har den nævnte Phillips (P202) og den leverer varen.

Det er korrekt at SONYs F520 er referencen. Men man betaler sindssygt dyrt for at få de 85hz i 2048x1536 *G* !!! Den opløsning kan min P202 klare i 75hz (men jeg foretrækker i stedet 1600x1200 da jeg kan se 85hz og her kan jeg få 100hz - det er tætved at være perfekt.cpe.atm2-0-105130.0xc2c0876c.arcnxx10.customer.tele.dk skrev Tuesday den 15 June 2004 kl. 15:06: [ svar | nyeste ]
Tak for svarene.

Er Philips'en skarp i de højeste opløsninger? Der er jo en del muligheder over 1600x1200 - også med hæderlig opdatering.

På min 19-tommer synes jeg, at 1600x1200 kun er EN ANELSE for småt, mens 1280x1024 til gengæld er ALT for stort. Jeg sidder ret tæt på skærmen og nyder at have flere vinduer åbne ved siden af hinanden etc.cpe.atm2-0-105130.0xc2c0876c.arcnxx10.customer.tele.dk skrev Wednesday den 16 June 2004 kl. 11:01: [ svar | nyeste ]
Eizoen får dog en hård medfart på:

http://att.com.com/Eizo_Nanao_FlexScan_T765/4505-3175_7-20145849.html

Jeg køber nok en Philips P202. Håber bare, den også er skarp i de høje opløsninger (over 1600x1200).

Mvh. SørenRune skrev Wednesday den 16 June 2004 kl. 12:43: [ svar | nyeste ]
Det var dog T766, som jeg refererede til, ikke T765 - Tom's Hardware har i øvrigt også vurderet T765:

"For image geometry, the T765 is a model of its kind. In all high resolutions (starting at 1280x1024), it was constantly up to par. No trapezoid effect or distortion occurred when changing resolutions. With just a few adjustments to screen position, a virtually perfect image was displayed... Video moiré was hardly discernible and was resolved by a bit of tweaking. The same went for convergence, which was flawless... As for color rendering, the T765 was one of the best in the test"

Kilde: http://www.tomshardware.com/display/20020319/crt-11.html

Japanske Eizo er kendt for at være orienteret specielt mod professionelle grafikere, og jeg kender flere, som fortsat sværger til Eizo. Desværre har Eizo-skærme altid være meget dyre - dvs. T766 er ikke 3 gange bedre end 959NF, selv om prisen indikerer dette. Iiyama producerer endvidere også skærme med Diamondtron, og har med Iiyama 22" HM204DT Pro514 produceret den aktulle KHz-vinder, dog ligger dotpitch på 0.24, mens Sony F520 når 0.22, hvilket kan have stor betydning i de højeste opløsninger (derudover kan man diskutere, om designet på Iiyama 22" HM204DT Pro514 et til at holde ud at se på i længden, men det må være op til den enkeltes smag og behag - især når prisen er ca. det halve af F520 :-).


PeterA skrev Friday den 18 June 2004 kl. 20:23: [ svar | nyeste ]
Hej Rune, jeg har en Sony E500 21", 1600x1200/85Hz, som jeg er meget tilfreds med,MEN skærmen har et svagt blåligt skær i den venstre side (sansyneligvis pga. at jeg har haft en forstærker stående i nærheden). Er der nogen måde til at fjerne dette, jeg tænker på at jeg har hørt noget om "afmagnetsigering"?? På forhånd tak PeterA


Rune skrev Friday den 18 June 2004 kl. 21:26: [ svar | nyeste ]
Desværre, jeg kender dog godt dette problem; hvis det ikke forsvinder over tid (jeg går ud fra, at du forlængst har fjernet forstærkeren :-) ved f.eks. at "degauss'e" (=afmagnetisere; se din skærmmanual, hvis du ikke kender denne funktion - skærmen "degauss'es" automatisk, når skærmen tændes og slukkes på kontakten, dvs. ikke via standby) skærmen dagligt, så ville jeg prøve at kontakte Sony i Danmark (ring evt. til oplysningen, jeg mener, at Sony har værksteder to steder i Storkøbenhavn).


PeterA skrev Saturday den 19 June 2004 kl. 14:26: [ svar | nyeste ]
Tak!!


frankei/ skrev Tuesday den 26 October 2004 kl. 20:19: [ svar | nyeste ]
PeterA: Du kan levere den til en elektronik forhandler, eller tv reperatør, de kan gøre noget ved den. De tager en magnet i form af en ring og smider noget spænding på den og kører den i cirkler rund om skærmen. Dette skulle forbedre hvis ikke helt fjerne denne effekt.

ps: er klar over at det indlæg er for længe siden, men der kunne jo være andre med samme problem.

frank/Info
HardwareTidende er en omfattende guide til optimal afvikling af computerspil på PC. Dette kræver viden om hardware såsom grafikkort, cpu'er, ram og meget mere. Du kan læse mere om konceptet bag HardwareTidende her:

Om os

Hardwaretidende bliver kun opdateret, når der sker noget nyt og interessant. Skriv endelig til os, hvis der er noget, vi har overset; nyheder modtages gerne.Startside
Lad HardwareTidende blive din startside: Klik her

Eller hvis du kun vil tilføje os til dine foretrukne: Klik her

Copyleft © 2000-2004 HardwareTidende